Olet täällä

Vuonteen asuinalueen asemakaava

Tietoa Laukaasta

alppiruusu.jpg
Suunnittelualue sijaitsee Laukaan Vuonteen kylässä, Luonnonvarakeskuksen tervetaimiaseman alueella. Suunnittelualue muodostuu pääosin avoimesta peltoalueesta, mutta siihen kuuluu myös metsäisempää aluetta sekä alppiruusupuisto Tarvaalantien varressa.

Asemakaavalla on tavoitteena suunnitella noin 20 pientalotontin ekologinen, vähähiilinen ja yhteisöllinen asuntoalue. Asuinalueen erityispiirteiksi on alustavasti määritelty puurakentaminen, vähähiiliset asumisen ratkaisut, mahdollisuus yhteiseen ruoantuotantoon, yhteisölliset tilat ja virkistysalueet. Asumista tukevat hyvät lähipalvelut (Satavuon ekokoulu ja päiväkoti) sekä kulkuyhteydet taajama- ja kaupunkikeskuksiin.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 11.6.-26.6.2020 välisen ajan.

 

Additional info