Olet täällä

Kehitysyhtiön strategia ja hallitus

Laukaan kehitysyhtiö on Laukaan kunnan tytäryhtiö.

Kehitysyhtiö toteuttaa Laukaan kunnan elinkeinopolitiikkaa elinkeinostrategian tavoitteiden mukaisesti. Elinkeinostrategiassa on täsmennetty toimenpiteet, joilla kuntstrategiassa asetettuihin tavoitteisiin päästään. Kunta ostaa Laukaan kehitysyhtiöltä palveluja elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttamiseksi vuosittain kunnan talousarviossa määritellyllä summalla. Yhtiön ulkopuolinen rahoitus perustuu osaomistuksen tuottoihin, osallistumismaksuihin, hankerahoitukseen, asiantuntijapalveluiden myyntiin jne. Osaomistajuusmalleissa yhtiö toteuttaa exit-strategiaa.

Laukaan elinkeinostrategian tavoitteet ja toimenpiteet on laadittu hyödyntäen sekä tilastollisia analyysejä että yrittäjäpalautetta. Yritysten toimintaedellytyksiä pyritään parantamaan seitsemällä osa-alueella:

  1. Yhdyskuntarakenne, 2. Strategiset kohteet, 3. Tontit ja toimitilat, 4. Hankinnat, 5. Kuntaorganisaatio, 6. Kuntakuva ja kuntamarkkinointi sekä 7. Yritystoiminnan kehittäminen.

Tutustu elinkeinostrategiaan.

Kehitysyhtiön hallitus

Kehitysyhtiön toimintaa ohjaa hallitus, jossa on 6 jäsentä ja jonka toimikausi on 2 vuotta. Hallituksen kokoonpano kaudella 2017– 2018 on:

---

  • Eero Raittila, controller, Laukaan kunnan talousjohtaja
  • Seppo Niskanen, esittelijä, kehitysyhtiön toimitusjohtaja, Laukaan kunnan elinkeinoasiamies