Olet täällä

Palvelut yrityksille

Laukaan kehitysyhtiö rakentaa kunnan ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä, auttaa sopivien tontti- ja toimitilojen etsimisessä ja auttaa tarvittaessa elinkeinoelämää tukevien hankkeiden ja investointien käynnistämisessä ja rahoituksen etsimisessä. Kehitysyhtiön tehtävänä on vahvistaa positiivista ja yrittäjäystävällistä kuntakuvaa ja edistää uusia työpaikkoja luovien yritysten hakeutumista Laukaaseen.

Kehitysyhtiön palvelut yrityksille

 

Laukaan kehitysyhtiö tukee yritystoimintaa muun muassa seuraavin keinoin:

  • Osaomistajuus kiinteistöyhtiöissä exit- periaatteella (maks. 19,9 %)
  • Tuki uusien tekniikoiden, koneiden tai laitteiden hankintaan ja innovaatioihin pääomittamisella
  • Apu liiketoimintasuunnitelmien laatimisessa
  • Osallistuminen kunnan palveluja vahvistavien kiinteistöjen omistukseen ja kehittämiseen
  • Yrityksiä kiinnostavien maa-alueiden ja tonttien esirakentaminen ja havainneaineistot
  • Tapahtumien kehittäminen, rahoittaminen ja toteutukseen osallistuminen
  • Raakamaan hankkiminen ja jatkojalostaminen strategisesti tärkeiltä alueilta yritysten käyttöön
  • Koulutus- ja kehittämishankkeiden organisoiminen ja hallinnointi

 

Yritystontit ja vapaat toimitilat yrityksille

Kun etsit tonttia tai toimitiloja yrityksellesi tai organisaatiollesi, tutustu Laukaan kunnan vapaana oleviin yritystontteihin ja toimitiloihin.

Tietoa yritystonteista ja toimitiloista Laukaassa
Yritysalueet ja vapaana olevat tontit
Kunnan vapaana olevat toimitilat

 

Työllistämisen kuntalisä – tukea palkkakuluihin yrityksille ja yksityisille työnantajille

Laukaan kunta maksaa yrityksille ja yksityisille työnantajille 400 €/kk suuruista kuntalisää niiden työllistäessä laukaalaisia vähintään 300 päivää työvoimaetuutta saaneita tai vajaakuntoisia palkkatukeen oikeutettuja henkilöitä.

Kunta maksaa 400 €/kk suuruista kuntalisää myös järjestöille ja yhdistyksille, kun ne työllistävät laukaalaisia palkkatukeen oikeutettuja henkilöitä.

Työllistämisen kuntalisä ja tuen hakeminen