Olet täällä

Laukaan Vesihuolto Oy

vesitorni.jpg
Yhteystietoja Laukaan Vesihuolto Oy:stä.

Laukaan Vesihuolto Oy toimittaa asiakkailleen hyvää talousvettä ja huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Hyvä palvelutaso tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja kohtuullisin kustannuksin.

Lisätietoja Pisara -häiriötiedoitteista

 

Laukaan kunnan vesihuoltolaitos on yhtiöitetty 1.1.2016. Uusi Laukaan kunnan 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö on Laukaan Vesihuolto Oy
(Y-tunnus 2722020-6)
Palvelut ja henkilöstön yhteystiedot säilyvät ennallaan.

PÄIVYSTYS
Laukaan Vesihuolto Oy 24 h / 7
Puh 0400 358 530
 

Toimisto sijaitsee Kuntalan 1. kerroksessa pääovesta vasemmalla.
Huom! Laukaan Vesihuolto Oy:n toimisto avoinna klo 9.00 – 15.00
Laskutuksen sähköposti vesilaitos(at)laukaa.fi

Toimistosihteerit:
Leena Jokinen puh. 0400 916 046
Kerttu Kirri puh. 050 3153 510
mittarinlukemat, laskutus ja liittymissopimukset

Toimitusjohtaja Janne Laiho puh. 050 347 5247,
janne.laiho(at)laukaa.fi

Käyttöpäällikkö Jari Oksman puh. 040 638 6744,
sähköposti; jari.oksman(at)laukaa.fi

VESILAITOS
Laukaan Vesihuolto Oy:lla on seitsemän pohjavedenottamoa, joista vesi pumpataan kuluttajille 214 km pitkää verkostoa pitkin. Ph:n nostamiseksi vesi alkaloidaan nestemäisellä lipeällä vedenottamoilla. Leppävedellä käytetään kalkkikivirouhetta. Lievestuoreella vesi ostetaan Jyväskylän kaupungin Vuonteen  tekopohjavesilaitokselta.

Laukaan Vesihuolto Oy toimittaa vettä Haapalan, Kuusan, Vihtasillan, Metsolahden ja Kuhnontien vesiosuuskunnille sekä Jyväskylän kaupungille. Veden Ph on vaihdellut rajoissa 7,1 - 7,8.

VIEMÄRILAITOS
Kirkonkylä-Vihtavuori-Leppävesi alueilta sekä Nammo Vihtavuori Oy:n tehtailta jätevedet johdetaan Jyväskylään Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n jätevesipuhdistamoon Nenäniemeen.
Viemäriverkostoa laitoksella on 218 km.

Lievestuoreella on kunnan oma jätevesipuhdistamo.

Additional info