Olet täällä

Tiedotteet

Laukaan Vesihuolto Oy:n tiedotteet

Tiedote 18.9.2019
Vesi-ja viemärijohtojen kartoitus
Laukaan Vesihuolto Oy suorittaa asuinalueellanne vesi- ja viemärijohtojen kartoituksia Vihtavuoren taajaman  alueella, joka ajoittuu syksyyn.
Kartoituksen tarkoituksena on tarkentaa verkoston sijaintitarkkuutta, joka jatkossa mahdollistaa mm. lyhyemmät ja hallitummat häiriö- ja huoltokatkot vedenjakelussa.
Kartoittaminen edellyttää kiinteistöillä liikkumista ja saattaa vaatia vähäistä pihojen kaivamista venttiilien ja kaivonkansien löytämiseksi.
Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Henkilöstöllä on aina esittää Laukaan kunnan tai Laukaan Vesihuolto Oy:n henkilökortti, eikä heillä ole asiaa sisätiloihin.
Huolehdittehan asian tiedottamisesta myös muille perheenjäsenille sekaannusten välttämiseksi.
Pyydämme teitä ystävällisesti myös huolehtimaan, että lemmikkieläimet ovat kytkettyinä.

Mikäli teillä herää asiaan liittyen kysymyksiä älkää epäröikö ottaa yhteyttä.
Lisätietoja kartoitusprojektista antaa Timo Takanen 040 637 8040 ja työn etenemisestä Antti Mieskonen 040 641 6839.
Tai sähköpostitse timo.takanen@laukaa.fi tai antti.mieskonen@laukaa.fi

Yhteistyöterveisin Laukaan Vesihuolto Oy

 

Tiedote 28.8.2019 vesikatko Vihtavuoressa
Laukaan Kunta tekee vesihuollon liitostöitä Mikonkujan läheisyydessä. Vesijohdon korjaustyöstä johtuen vedenjakelu joudutaan keskeyttämään
kiinteistöstänne 29.8.2019 04.00-06.00 välisenä aikana. Vesikatkos saattaa olla ilmoitettua lyhyempikin. Vedenjakelun uudelleen alkamisesta ei erikseen ilmoiteta.
Vesikatkon jälkeen paineen- ja kiertosuunnanvaihtelut saattavat värjätä vettä, jolloin vesi voi muuttua sameaksi. Samoin putkistoista purkautuva ilma saattaa värjätä vettä harmaaksi.
Sameus häviää vettä valuttamalla. Vettä kannattaa varata astioihin ennen katkosta.
Pahoittelemme häiriötä.
Yhteyshenkilöt:
Kirsi Kalliokoski 040-6530524
Vesipäivystys 24/7 0400-358 530

Tiedote 23.5.2019
Päivitetty 1.7.2019
Päivitetty 11.6.2019
Vesi-ja viemärijohtojen kartoitus

Laukaan Vesihuolto Oy suorittaa asuinalueellanne vesi- ja viemärijohtojen kartoituksia Rokkakankaan-Paviljonginkaaren alueilla kesä-heinäkuun aikana sekä 
Kirkonkylän keskustan, Kantolan, Aikalanmäen, Lemettilän ja Kuhankosken alueilla. Työaika heinä-elokuu.
Kartoituksen tarkoituksena on tarkentaa verkoston sijaintitarkkuutta, joka jatkossa mahdollistaa mm. lyhyemmät ja hallitummat häiriö- ja huoltokatkot vedenjakelussa.
Kartoittaminen edellyttää kiinteistöillä liikkumista ja saattaa vaatia vähäistä pihojen kaivamista venttiilien ja kaivonkansien löytämiseksi.
Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Henkilöstöllä on aina esittää Laukaan kunnan tai Laukaan Vesihuolto Oy:n henkilökortti, eikä heillä ole asiaa sisätiloihin.
Huolehdittehan asian tiedottamisesta myös muille perheenjäsenille sekaannusten välttämiseksi.
Pyydämme teitä ystävällisesti myös huolehtimaan, että lemmikkieläimet ovat kytkettyinä.

Mikäli teillä herää asiaan liittyen kysymyksiä älkää epäröikö ottaa yhteyttä.
Lisätietoja kartoitusprojektista antaa Timo Takanen 040 637 8040 ja työn etenemisestä Antti Mieskonen 040 641 6839.
Tai sähköpostitse timo.takanen@laukaa.fi tai antti.mieskonen@laukaa.fi

Yhteistyöterveisin Laukaan Vesihuolto Oy

Tiedote 25.6.2019
Laukaan Vesihuolto Oy rakentaa Vihtavuoren koulun alueella vesihuoltoa.Kaivutyöt pyritään aloittamaan viikolla 27.
Mahdollisista kiinteistöjen vesikatkoista tiedotetaan erikseen. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.
Yhteyshenkilöt
Laukaan Vesihuolto Oy
Käyttöpäällikkö Jari Oksman 040-6386744
Päivystys 0400-358530
Asennus- ja huoltotyöt Majanen 040-5313448

Tiedote 13.6.2019
Päivitetty 15.6.2019 
Päivitetty 17.6.2019
Päivitetty 18.6.2019

VAROTOIMENPITEENÄ ANNETTU KEITTOKEHOTUS LIEVESTUOREEN TAAJAMAN ALUEELLE JA LIEVESTUOREEN ALUEELLA 9-TIEN VARRELLA SEKÄ SAMASSA PAINEPIIRISSÄ OLEVILLA VESIOSUUSKUNNILLA (KUHNONTIEN-, METSOLAHDEN-, PUHAKAN JA SAARILAMPI-SIMUNAN VESIOSUUSKUNNAT) PURETAAN

Terveydensuojeluviranomaisen perjantaina 14.6. ja maanantaina 17.6. verkoston puhtauden varmistamiseksi ottamat verkostovesinäytteet olivat tutkituilta osin puhtaat. Terveydensuojeluviranomaisella ei ole näyttöä, että verkosto olisi päässyt saastumaan. Keittokehotus voidaan purkaa.

Suojakloorausta jatketaan edelleen juhannuksen yli. Klooripitoisuus on suojakloorauksen aikana matala, joten se ei estä veden käyttöä.

Lisätietoja:
Miia Valkonen,johtava terveystarkastaja, Laukaan ympäristöterveydenhuolto, p. 0400 642 429 sähköposti;miia.valkonen@laukaa.fi

Mari Peltonen, terveystarkastaja, Laukaan ympäristöterveydenhuolto, p. 050 365 2635 sähköposti; mari.peltonen@laukaa.fi

Päivitetty 17.6.2019 

KEITTOKEHOTUS VAROTOIMENPITEENÄ JATKUU EDELLEEN LIEVESTUOREEN TAAJAMAN ALUEELLA JA LIEVESTUOREEN ALUEELLA 9-TIEN VARRELLA SEKÄ SAMASSA PAINEPIIRISSÄ OLEVILLA VESIOSUUSKUNNILLA (KUHNONTIEN-, METSOLAHDEN-, PUHAKAN JA SAARILAMPI-SIMUNAN VESIOSUUSKUNNAT)

Terveydensuojeluviranomaisen perjantaina 14.6. hakemat verkostovesinäytteet olivat tutkituilta osin puhtaat. Maanantain 17.6. aikana haetaan vielä lisää verkostovesinäytteitä eri puolilta verkostoa verkoston puhtauden varmistamiseksi. Näistä näytteistä saadaan alustavat tulokset tiistaina 18.6., jonka jälkeen pohditaan keittokehotuksen purkamista, mikäli näytteet ovat puhtaita.

Suojakloorausta jatketaan edelleen. Klooripitoisuus on suojakloorauksen aikana matala, joten se ei estä veden käyttöä.

Kaikki ruuanlaitto- ja juomavesi tulee keittää vähintään 5 minuuttia.

Varavesijakelu on järjestetty kuluttajille Lievestuoreen torille.

Lisää veden käyttöohjeita kotitalouksille keittokehotuksen aikana:
Veden käyttöohjeita kotitalouksille keittokehotuksen aikana

Asiasta tiedotetaan lisää tiistaina 18.6.2019 kello 16.00.

Lisätietoja:

Jukka Lappalainen
ympäristötoimenjohtaja
0400 564 983
jukka.lappalainen@laukaa.fi

Miia Valkonen
johtava terveystarkastaja
Laukaan ympäristöterveydenhuolto
0400 642 429
miia.valkonen@laukaa.fi

Päivitetty 15.6.2019 

Terveydensuojeluviranomainen haki perjantaina 14.6. verkostovesinäytteitä kattavasti verkoston eri puolilta sen selvittämiseksi, onko verkoston saastumista tapahtunut.
Laboratoriosta saatiin tulokset näytteistä lauantaina 15.6. Kaikki näytteet olivat tutkituilta osin puhtaat. Viimeiset analyysit valmistuvat viikonlopun aikana.
Terveydensuojeluviranomainen hakee seuraavat verkostovesinäytteet verkoston puhtauden varmistamiseksi maanantaina 17.6.2019.
Suojakloorausta jatketaan edelleen. Klooripitoisuus on suojakloorauksen aikana matala, joten se ei estä veden käyttöä.
Painevaihteluiden seurauksena verkostosta voi lähteä sakkaa liikkeelle. Sakka aiheuttaa veden samentumista ja värjääntymistä. Sakkaista vettä ei tule käyttää ruuanlaitto- tai juomavetenä.

Kaikki ruuanlaitto- ja juomavesi tulee keittää vähintään 5 minuuttia. Varavesijakelu on järjestetty kuluttajille Lievestuoreen torille.

Lisää veden käyttöohjeita kotitalouksille keittokehotuksen aikana löytyy osoitteesta:

https://www.laukaa.fi/palvelut/veden-kayttoohjeita-kotitalouksille-keittokehotuksen-aikana%20

Asiasta tiedotetaan lisää maanantaina 17.6.2019 kello 16.00.
Lisätietoja: Jukka Lappalainen ympäristötoimenjohtaja puh. 0400 564 983, jukka.lappalainen@laukaa.fi
Miia Valkonen johtava terveystarkastaja Laukaan ympäristöterveydenhuolto puh. 0400 642 429, miia.valkonen@laukaa.fi

Tiedote 13.6.2019
Lievestuoreen alueella on havaittu merkittävä vuoto käyttövesiverkostossa. Vuoto vaikuttaa vedenpaineeseen koko Lievestuoreen taajaman alueella
sekä vesisosuuskunnissa, jotka ovat samassa painepiirissä.
Vuotoa etsitään parhaillaan.
Veden loppuessa järjestämme vedenjakelupisteen Lievestuoreen torille.
Pahoittelemme häiriön aiheuttamaa haittaa.
Laukaan Vesihuolto Oy
p 0400 358 530

 

Tiedote 23.5.2019
päivitetty 11.6.2019
Vesi-ja viemärijohtojen kartoitus

Laukaan Vesihuolto Oy suorittaa asuinalueellanne vesi- ja viemärijohtojen kartoituksia, Laajalahti-Jokiniemi-Kylmäniemi-Akkasuo  touko-kesäkuun aikana
sekä Rokkakankaan-Paviljonginkaaren alueilla kesä-heinäkuun aikana.
Kartoituksen tarkoituksena on tarkentaa verkoston sijaintitarkkuutta, joka jatkossa mahdollistaa mm. lyhyemmät ja hallitummat häiriö- ja huoltokatkot vedenjakelussa.
Kartoittaminen edellyttää kiinteistöillä liikkumista ja saattaa vaatia vähäistä pihojen kaivamista venttiilien ja kaivonkansien löytämiseksi.
Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Henkilöstöllä on aina esittää Laukaan kunnan tai Laukaan Vesihuolto Oy:n henkilökortti, eikä heillä ole asiaa sisätiloihin.
Huolehdittehan asian tiedottamisesta myös muille perheenjäsenille sekaannusten välttämiseksi.
Pyydämme teitä ystävällisesti myös huolehtimaan, että lemmikkieläimet ovat kytkettyinä.

Mikäli teillä herää asiaan liittyen kysymyksiä älkää epäröikö ottaa yhteyttä.
Lisätietoja kartoitusprojektista antaa Timo Takanen 040 637 8040 ja työn etenemisestä Antti Mieskonen 040 641 6839.
Tai sähköpostitse timo.takanen@laukaa.fi tai antti.mieskonen@laukaa.fi

Yhteistyöterveisin Laukaan Vesihuolto Oy

Tiedote 8.5.2019
Viemäreiden tiiveystutkimukset savukokeilla Leppävedellä 2019

Laukaan Vesihuolto tutkii viemäreiden tiiveyttä, mahdollisia putkistovuotoja ja hulevesien johtamista viemäriin. Tutkimus tehdään savukokeella:
9.5 - 14.6.2019  klo 7.00 - 15.00 välisenä aikana.
Kokeen aikana savua purkautuu rakennusten katoilta olevista viemäreiden tuuletusputkista, sekä esimerkiksi viemäreiden tarkistuskaivojen kansista.
Savu on vaaratonta, eikä se värjää pintoja. Savu hälvenee muutamassa minuutissa.
Pyydämme teitä ystävällisesti: Huolehtimaan siitä, että kaikissa lattiakaivoissa on vettä ja mahdollisten käyttämättömien lavuaarienkin vesilukoissa on vettä.
Vesilukot voi täyttää laskemalla lavuaariin vettä noin 10 sekuntia. Jos vesilukko on kuivillaan sen kautta voi huoneistoon päästä savua.
Mikäli siitä huolimatta asuntoon tulee savua, on se yleensä merkki viemäriputkiston vauriosta.
Pitämään lemmikkieläimet kytkettyinä, jotta pääsemme tarvittaessa käymään pihamaalla. Rakennuksien sisälle meillä ei ole tarvetta päästä.
Tutkimuksen suorittaa Lassila & Tikanoja Oyj

Lisätietoja:   Ahonen Veli-Jussi 040 573 1424 (Laukaan Vesihuolto Oy)
Oksman Jari 040 638 6744 (Laukaan Vesihuolto Oy)
Lassila & Tikanoja Oyj, Viemärihuolto 050 572 4800

Tiedote 25.3.2019
Laukaan Vesihuolto tekee vesijohtoverkostoon liittyviä korjaustöitä Ketomaantiellä.
Vesijohdon korjaustyöstä johtuen vedenjakelu joudutaan keskeyttämään kiinteistöistä 26.3.2019, 00.00-04.00 välisenä aikana.
Vesikatkos saattaa olla ilmoitettua lyhyempikin. Vedenjakelun uudelleen alkamisesta ei erikseen ilmoiteta.
Vesikatkon jälkeen paineen- ja kiertosuunnanvaihtelut saattavat värjätä vettä, jolloin vesi voi muuttua sameaksi. Samoin putkistoista purkautuva ilma saattaa värjätä vettä
harmaaksi. Sameus häviää vettä valuttamalla. Vettä kannattaa varata astioihin ennen katkosta.
Pahoittelemme häiriötä.
Yhteyshenkilöt
Jari Oksman 040-6386744
Vesipäivystys 24/7 0400-358 530

Tiedote hintojen korotuksista vuonna 2019
Laukaan Vesihuolto Oy:n hallitus on kokouksessaan 31.10.2018 hyväksynyt veden- ja jäteveden sekä perusmaksujen hintojen korotukset 1.1.2019 alkaen. 

Korotukset veden- ja jäteveden perusmaksujen osalta 12 % , veden käyttömaksun osalta 7 % ja jäteveden käyttömaksun osalta 9 % . 
Hinnastot löytyvät Laukaan Vesihuolto Oy:n sivuita.

Korotukset perustuvat verkostojen rakentamis- ja korjauskuluista aiheutuneisiin kustannuksiin. Korotuksilla varaudutaan myös tuleviin investointeihin verkostossa.

Laukaan Vesihuolto Oy

Tiedote 25.1.2019, päivitetty 28.1.2019
Kankaanpääntie 1 vesiposti on tällä hetkellä pois käytöstä rikkoutumisen takia.
Uusi vesiposti tilattu ja vika tullaan korjaamaan huomispäivän (29.1.2019)  aikana.
Mikäli kiinteistönne kaivosta on vesi loppunut, voi talousvettä hakea Kankaanpääntie 1
kohdalla sijaitsevasta vesipostista. Laukaan Sataman vesiposti suljettu talviajaksi.
Lisätietoja Laukaan Vesihuollon päivystys 24/7 h puh. 0400 358 530
 

vesipisteet.png

Tiedote 4.12.2018
Laukaan Lemettilässä Rinnetien päässä aloitetaan pumppaamon saneeraustyöt urakoitsijamme Lining Oy:n toimesta.
Työt aloitetaan pumppaamo ympäristön kuivattamisella ja tästä johtuen voi rantavesi hieman sameutua.
Varsinainen pumppaamon saneeraustyö alkaa 10.12 ja työ valmistuu viikolla 5
Lisätietoja
Lining Oy Timo Eronen 040 591 7170
Laukaan Vesihuolto Oy Käyttöpäällikkö Jari Oksman 040 638 6744
Vesihuollon päivystys 24/7 h puh. 0400 358 530

rinnetie.png

 

Tiedote 24.10.2018
Päivitetty 29.11.2018
Putki oli tarkastettaessa pohjassa, mutta se tullaan poistamaan talven aikana.

Silminnäkijöiden mukaan Peurunkajärvessä sijaitseva, kartan mukaisella paikalla, oleva vesijohtoputki on noussut pintaan.
Sukeltaja käy tarkistamassa putken torstaina 25.10.2018. Putki tullaan poistamaan tilanteen selvittyä.
Pyydämme varovaisuutta liikkuessanne Peurunkajärvessä karttaan merkityllä kohdalla.

vesijohto Toramaki.jpg

Lisätietoja Laukaan Vesihuollon päivystys 24/7 h puh. 0400 358 530

 

Tiedote 16.8.2018
Mikäli kiinteistönne kaivosta on vesi loppunut, voi talousvettä hakea Kankaanpääntie 1
kohdalla sijaitsevasta vesipostista. Laukaan Sataman vesiposti suljettu talviajaksi.
Lisätietoja Laukaan Vesihuollon päivystys 24/7 h puh. 0400 358 530

 

vesipisteet.png