Olet täällä

Laukaan Vesihuolto Oy:n tiedotteet

18.12.2018 - 11:30
Keväällä 2018 päättyneen Tarve-projektin aikana esiin nousi se, että asiakkaiden, heidän läheistensä ja vammaispalvelun työntekijöiden yhteistyötä toivottaisiin tiivistettävän ja asiakkaiden osallisuutta lisättävän myös jatkossa täällä Laukaassa. Nyt järjestettävä tilaisuus ei kuitenkaan liity varsinaisesti Tarve-projektiin millään tavoin, vaikka ajatus illan järjestämisestä syntyikin projektin myötä.

Sivut