Ympäristökorvauksen syysilmoitukset 28.10. mennessä

Viljelijät voivat lähettää ympäristökorvauksen syysilmoituksen verkkoasiointipalvelu Vipussa torstaihin 28.10. asti.  Ilmoitus koskee lohkoja, joilla toteutetaan ympäristökorvauksen toimenpiteitä peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys, lietelannan sijoittaminen peltoon sekä ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen.

Syysilmoitus peltojen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä on tehtävä vuosittain. Jos viljelijä hakee korvausta toimenpiteistä lietelannan sijoittaminen peltoon tai ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, myös niistä on tehtävä syysilmoitus. Lisätietoja:

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/uutiset/syysilmoituksen-voi-lahettaa/