Kuntouttava työtoiminta

Jos työllistymisesi tai kouluttautumisesi aloitus vaatii tukea ja kevyttä aloitusta, kunnan työllisyyspalveluiden kautta voidaan järjestää sinulle kuntouttavaa työtoimintaa. Se on työllistymistä edistävää palvelua.  

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on

  • ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn
  • vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä
  • ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin

Palvelua tarjotaan erilaisissa paikoissa: kunnan eri yksiköissä, yhdistyksissä ja säätiöissä. Voimme yhdessä miettiä, olisiko työtoiminta sinun tilanteessasi yksilöllistä työyhteisössä olevaa, vai ryhmämuotoista palvelua. 

Kuntouttavan työtoiminnan sisältö ja työtoiminta-ajat yksilöllisen tarpeen mukaan 1-4 päivänä viikossa minimissään 4 tuntia päivässä.

Lisätietoja: