Olet täällä

27.4.2017 - 14:20

Kesäleireille osaavat ohjaajat

Leirinohjaajakoulutus
Laukaan vapaa-aikatoimen (Vatti) kesäleirien johtajia ja ohjaajia koulutettiin tulevaa leirikautta varten Multamäessä viikonloppuna 21.-23.4.2017. Vaikka sää vaihteli lämpimästä auringonpaisteesta aina rankkoihin raekuuroihin, paistoi koulutukseen osallistuvien kasvoilta tasainen innostus.

Kesällä 2017 on luvassa n. 30 lasten ja nuorten leiriä, joten ohjaajia leireille tarvitaan runsain määrin. Osa leireistä, kuten Duunileiri, järjestetään yhteistyössä paikallisen 4H:n kanssa. Vatti järjestää myös muutamia syyslomaleirejä, joissa ohjaajina toimii samoja leirinohjaajia kuin kesäkaudella.

Leirinohjaajan työ kiinnostaa nuoria

Edellisvuosien tapaan tänäkin vuonna leirinohjaajiksi haluavia oli enemmän kuin pystyttiin ottamaan, joskin miespuolisia hakijoita olisi hakijoiden joukossa voinut olla nykyistä enemmän. Tammi-maaliskuussa järjestetyn avoimen haun tuloksena oli noin 100 hakemusta. Haastattelujen jälkeen työhön valittiin reilut 40 laukaalaista, vähintään 16-vuotiasta nuorta. Monilla hakijoilla oli nuoresta iästään huolimatta kertynyt jo monenlaista ohjauskokemusta ja motivaatio leirinohjaajana toimimiseen oli yleisesti ottaen todella korkea.

Koulutuksesta tietoa ja taitoa

Leirinohjaajakoulutuksessa tulevan kesän leirinohjaajat perehdytettiin sekä leirien käytännön asioihin että ylipäätään työelämään ja ohjaajuuteen liittyviin teemoihin. Kolmipäiväisen koulutuksen pääkouluttajana toimi Vatin leiritoiminnasta vastaava vapaa-aikaohjaaja Jenni Pekonen, joka toimii myös kaikkien leirinohjaajien esimiehenä. Avustavina kouluttajina toimivat vapaa-aikakoordinaattori Sanna Salo, vapaa-aikaohjaaja Minna Välijärvi sekä työkokeilussa oleva Reija Kehusmaa. Myös Vatissa työharjoittelua tekevä Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) yhteisöpedagogiopiskelija Annika Rajasalo veti osuuden aloituspäivän ohjelmasta.

Leirinohjaajat saivat luento-osuuksien ja käytännön harjoitteiden kautta tarvitsemaansa tietoa ja taitoa ohjaustyön tekemiseen. Koulutuksessa päästiin myös tutustumaan muihin ohjaajiin ja luomaan ryhmähenkeä, mikä on tärkeää yhteistyön sujumisen kannalta.

Aitoa osallisuutta ja vertaisohjaajamallia

”Tänä vuonna ohjaajakoulutuksessa satsattiin ohjaajien osallisuuteen ja käytännön tekemiseen”, kertoo Jenni Pekonen. Koulutuksen aikana ohjaajilla oli mm. vastuualueet monista käytännön työtehtävistä, kuten saunan lämmityksestä, iltapalan valmistamisesta ja siivoamisesta. Lisäksi koulutukseen sisältyi erilaisia käytännön harjoitustehtäviä, joissa päästiin ohjaamaan muita ohjaajia ja saatiin palautetta omasta toiminnasta.

Kokeneemmat leirinohjaajat pääsivät myös opastamaan ensimmäistä leirikesäänsä aloittelevia ohjaajia mm. esittelemällä Multamäen tiloja sekä kertomalla käytännön toimintatavoista ja yleisistä leirisäännöistä.

Sama osallistava malli toimii myös itse leireillä. Joka leirillä on oma leirinjohtajansa, joka kantaa päävastuun leirikokonaisuudesta. Tähän tehtävään on valittu vähintään 18-vuotias nuori, joilla on joko alan koulutus tai hän opiskelee ohjaus- tai kasvatusalaa ja/tai on toiminut aiemmin Vatin lerinohjaajana. Tietysti täytyy olla myös halu toimia johtajan tehtävissä.

Johtajan lisäksi kullakin leirillä toimii 3-4 muuta leirinohjaajaa, riippuen leirin osallistujamäärästä. Osa ohjaajista on ollut Vatin leireillä ohjaajina jo aiempina kesinä, osalle tuleva kesä on ensimmäinen. Toimintamalli takaa sen, että joka leirillä on ohjaajilla riittävästi kokemusta, mutta uusien ohjaajien myötä myös uusia tuulia. Ja samoin kuin leirinohjaajakoulutuksessa, myös kesäleireillä ohjaajat jakavat keskenään vastuualueensa siten, että kaikki pääsevät osallistumaan suunnitteluun ja toteutukseen.

Koulutuksen teemoja

Millaista on hyvä ohjaustyö? Millaisia hyviä ja huonoja kokemuksia on ohjaustyöstä? Entä millainen ohjaaja itse olen ja millainen haluaisin olla? Siinä keskeisiä koulutuksen teemoja, joita työstettiin yhdessä keskustellen ja erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla. Ohjaajia haastettiin tutkimaan paljon omaa itseä ja tapaa työskennellä. Lisäksi käytiin läpi runsaasti erilaisia käytännön tilanteita ja kysymyksiä, joita leirinohjaajan työssä tulee vastaan. Sisällöissä oli paljon entuudestaan tuttua, mutta myös paljon uutta. ”Myös me opimme päivien aikana paljon uutta”, iloitsevat avustavina kouluttajina toimineet Välijärvi, Kehusmaa ja Rajasalo.

Leireillä turvallisuus on yksi keskeisiä asioita, jossa ohjaajilla on paljosta vastuu. Turvallisuusteema kulkikin koulutuksen sisällöissä läpi koko koulutuksen ajan, mutta siihen oli varattu ohjelmassa myös oma kokonaisuutensa. Ohjaajat perehdytettiin mm. siihen, miten käytännössä toimitaan vaikkapa leirien uintihetkissä, veneilyretkillä tai erilaisissa hätätapauksissa. Myöhemmin keväällä ohjaajille on tulossa vielä erillinen ranta- ja vesistökoulutus, joka toteutetaan yhteistyössä Pelastuslaitoksen ja SPR:n kanssa.

Leirijaosta suunnittelutyöhön

Leirinohjaajakoulutuksen yksi odotetuimpia hetkiä oli kesän leirijaoista sopiminen. Jakoa oli tehty jo etukäteistoiveiden sekä kunkin ohjaajan omien kiinnostuksen kohteiden ja harrastuneisuuden mukaisesti. Leirien jako sujuikin varsin vaivattomasti ja joustavasti, joskin halukkaita ohjaajia olisi monen leirin kohdalla ollut enemmän kuin oli mahdollista laittaa. Saatiinpa onneksi poikaohjaajiakin sijoiteltua useimmille eri leireille.

Tämän jälkeen leirinohjaajat pääsivät tekemään jo alustavaa suunnittelutyötä omien leiriensä osalta. Iloinen puheensorina ja intensiivinen työskentely viestivät ohjaajien suuresta innostuksesta päästä tekemään leirityötä yhdessä muiden ohjaajien kanssa. Vielä ennen leirejä kukin leirinjohtaja vastaa omista suunnittelupalavereistaan, joissa lyödään lopulliset raamit leirien sisällöille ja ohjelmalle.

Palaute kehittämisen välineenä

Kuten aiempinakin vuosina, myös nyt koulutusrupeaman päätteeksi leirinohjaajilta kerättiin palaute, jossa he pääsivät arvioimaan käymäänsä koulutusta ja tuomaan myös omat ehdotuksensa koulutuksen kehittämiseksi.

Tänä vuonna leirinohjaajat olisivat kaivanneet vieläkin enemmän käytännön tekemistä ja toiminnallista harjoittelua luento-osuuksien sijaan. Muutamat olisivat toivoneet myös monipuolisempaa sisältöä, enemmän uutta jo tutuksi koettujen asioiden tilalle ja selkeämpää aikataulutusta toiminnoille. Näiden arvokkaiden palautteiden avulla pystytään koulutusta jatkojalostamaan ensi vuotta ajatellen.

Yleisesti ottaen lähes kaikki olivat kokeneet koulutuksen mukavana ja onnistuneena kokonaisuutena. Yleinen fiilis koettiin positiiviseksi ja mukavaa oli myös uusiin ihmisiin tutustuminen. Ryhmähenki sai runsaasti kehuja ja tulevaa leirikesää varten oli ”reppuun” jäänyt paljon tärkeitä asioita. Leirinohjaajat alkavat siis vähitellen olla valmiina kesäleirejä varten. Toivotaan vielä, että sääkin suosii, kun ensimmäiset leirit pärähtävät käyntiin kesäkuun 5. päivä!

Ilmoittautuminen kesäleireille on käynnissä! Tutustu leireihin tästä: https://www.laukaa.fi/leirit

 

Teksti: Anu Kaasalainen, hanketyöntekijä, Haloo Laukaa! –nuorisotiedotuksen kehittämishanke

Uusimmat