Olet täällä

3.5.2021 - 18:26

Kunnanhallitus tiedottaa 3.5.2021

kunnahallitustiedottaa_kevat.jpg
Laukaan kunnanhallituksen päätöksiä 3.5.2021 kokouksesta.

Lievestuoreen asemakaavan muutos ja laajennus; Vt 9 ja Hohontie

Kunnanhallitus päätti asettaa valtatie 9, Liepeentien ja Hohontien alueiden asemakaavaehdotuksen nähtäville. Kaavaratkaisussa asemakaavaa on muutettu vastaamaan hyväksymiskäsittelyssä olevaa tiesuunnitelmaa. Hohontie Liepeentien risteykseen asti sekä Liepeentie Kelkkamäentien risteykseen asti on osoitettu kaduksi. Samalla on tarkasteltu katuihin liittyvää maankäyttöä ja korjattu vanhaa kaavaa mm. kiinteistönrajojen osalta. Kaavaehdotus kuulutetaan nähtäville ensi viikolla (viikko 19).

Kokouksessa tehtiin useita kunnan kiinteistöihin liittyviä päätöksiä

Kunnanhallitus päätti asettaa myyntiin purettavaksi kunnan omistamalla kiinteistöllä 410-410-39-3 Puttola, osoitteessa Valkolantie 35, sijaitsevan vanhan vilja-aitan, jolle ei enää ole käyttöä nykyisessä paikassaan.

Lievestuoreella on ollut myynnissä kaksi kohdetta, jotka sijaitsevat kiinteistöllä 410-407-22-82 Liepeen satamapuisto, osoitteessa Liepeentie 47. Kyseessä on Tervamäen koulun rakennus sekä sen pihapiirissä oleva vanha rakennus, joka on toiminut kouluna ja kirjastona. Kunnanhallitus päätti hyväksyä vanhan kirjasto/koulurakennuksen ostotarjouksen, mutta keskeytti Tervamäen koulun myyntiprosessin tässä vaiheessa. Koulun myynti valmistellaan uudelleen.

Kiinnostuitko kokousasioista tarkemmin? Kunnanhallituksen esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa tästä linkissä.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan perjantaina 7.5.2021.

Uusimmat