Olet täällä

16.5.2018 - 9:07

Laukaan harrastuskartoituksen tuloksia

Harrastuksia
Laukaassa järjestettiin 8.5.2018 avoin tiedotus- ja keskusteluilta Laukaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista. Tilaisuudessa esiteltiin mm. saadut tulokset LIKESin, KesLin ja kunnan yhteistyössä tekemästä kartoituksesta, jossa selvitettiin niin lasten, nuorten kuin vanhempien näkemyksiä harrastamisen tilasta ja mahdollisuuksista Laukaassa.

Laukaan kunta on mukana pilottikokeilussa, jossa kartoitetaan lasten ja nuorten harrastustoiminnan tilaa ja kehittämiskohtia Karstulassa, Keuruulla ja Laukaassa. Kartoituksen tuloksia hyödynnetään harrastustoiminnan kehittämisessä kunkin kunnan vapaa-aikatoimen, koulujen ja eri harrastustoimijoiden kesken. Kartoituksen taustalla on valtakunnallinen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE), jonka osana Keski-Suomen Liikunta ry ja LIKES-tutkimuskeskus selvittävät harrastustoiminnan nykytilaa yhdessä pilottikunnista muodostettujen työryhmien kanssa. Tavoitteena on opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastukseen -työryhmän esittämien toimenpide-ehdotusten tarkastelu ja toteuttaminen kuntatasolla.

Laukaassa kartoitus toteutettiin pääasiassa sähköisenä kyselynä niin eskarilaisille, ala- ja yläkoululaisille, toisen asteen opiskelijoille kuin vanhemmille suunnatuilla kyselyillä helmi-maaliskuussa 2018. Kyselyyn vastasi Laukaassa kaikkiaan 1221 lasta ja nuorta sekä 378 vanhempaa.

LUE LISÄTIETOA KYSELYSTÄ JA TULOSRAPORTTI! (Lähde: KesLin ja LIKES-tutkimuskeskuksen harrastuskartoitus 2018. Tuloksia voi tarkastella osin kuntakohtaisesti ja vastaajaryhmittäin.)

 

Avoimessa keskusteluillassa Laukaan kunnan harrastustoimintaa ja sen tilaa esitteli vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta. Keski-Suomen Liikunta ry:n lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Jouni Vatanen esitteli kuulijoille pilottihanketta ja sen taustoja, ja LIKES-tutkimuskeskuksen terveyden edistämisen asiantuntija Kaisa Koivuniemi esitteli kartoituksesta saatuja tuloksia. Muina puhujina järjestäjätahon edustajien lisäksi olivat Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hankkeen hankepäällikkö Raija Harju-Kivinen ja lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.

Harju-Kivinen valotti harrastustoiminnan kytkeytymistä maakunnalliseen Lape-kehittämiseen (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma) ja sen strategisiin päätavoitteisiin (Yhdessä, Hyvä arki ja Lähellä). Myös lapsiasiavaltuutettu Kurttila korosti harrastamisen tuomien hyvinvointivaikutusten merkitystä. Hänen mielestään keskeisimpiä asioita lapsen ja nuoren harrastamisessa ovat osallisuuden ja onnistumisen kokemukset, luottamuksen oppiminen ja hyvän elämän mahdollistuminen. Huolenaiheina hän näki mm. yli 15-vuotiaiden nuorten harrastamattomuuden, harrastamisen kalleuden, liiallisen kilpailun korostumisen sekä erilaiset resurssi- ja logistiikkaongelmat. Kuten illan aikana todettiin, osa haasteista on paikallisia ja kunnallisen tason haasteita, mutta paljon on myös yhteiskunnallisen tason haasteita, joiden kehittäminen vaatii koko yhteiskunnan yhteisiä satsauksia.

Tilaisuudessa oli paikalla noin parikymmentä eri seurojen, yhdistysten, järjestöjen ja muiden harrastustoimintaa tarjoavien tahojen edustajaa. Ohjelmaan oli sisällytetty myös ryhmätyöskentelyä, jossa osallistujat pääsivät tekemään kartoituksesta saatujen tulosten perusteella omia johtopäätöksiään ja kehittämisehdotuksiaan Laukaan harrastusmahdollisuuksien kehittämiseksi. Teemoina keskusteluun nousivat mm. vapaaehtoisten ohjaajien/vetäjien hankkiminen, harrastamisen kustannukset, hönstäharrastamisen ja kerhotoiminnan lisääminen myös koulupäivän yhteyteen. Tätä työskentelyä jatketaan yhteistyössä kunnan ja eri kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Teksti: Anu Kaasalainen

Additional info

Uusimmat