Olet täällä

16.3.2021 - 7:01

Laukaan kunnanhallituksen päätöksiä 15.3.2021 kokouksesta

kunnahallitustiedottaa_talvi.jpg
Kunnanhallituksen 15.3. kokouksessa päätöksiä mm. Seututerveyskeskuksen alijäämien kattamisesta ja henkilöstöasioista

Liikelaitos Seututerveyskeskuksen vuosien 2018-2020 alijäämien kattaminen

Liikelaitos Seututerveyskeskuksen johtokunta on käsitellyt vuoden 2020 tilinpäätöksen kokouksessaan 12.2.2021. Liikelaitoksen erillistilinpäätös etenee sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen osana sairaanhoitopiirin valtuuston käsiteltäväksi 12.6.2021. Seututerveyskeskuksen johtokunta on samalla hyväksynyt tilikauden 2020 jäämälaskelman ja siihen liittyvän tasauslaskutuksen sopijakunnilta.

Toimipistekohtaisessa jäämälaskelmassa on huomioitu koronaepidemian arvioitu vaikutus liikelaitoksen menoihin (yhteensä 2,035 milj. euroa) sekä valtionavustuksen osuutena saatu tulo 2,032 milj. euroa. Tasauslaskutuksen jälkeen Seututerveyskeskuksen tilikauden tulos on 0 euroa.

Sairaanhoitopiirin sisäisen tarkastajan suosituksesta tarkistuslaskennat on tehty myös vuosien 2018 ja 2019 jäämiin. Seututerveyskeskuksen johtokunta hyväksyi näiden laskentojen tulokset ja päätti, että tilikausien 2018 ja 2019 jäämiin liittyvä tasauslaskutus tehdään tilikauden 2020 tasauslaskutuksen yhteydessä. Johtokunta totesi, että tilikausien 2011-2017 jäämien tarkistuslaskentoja ei tehdä.

Laukaan kunnalta laskutetaan jäämälaskelmien tarkistamisen myötä veloituksena v. 2018-2020 yhteensä 1.348.910,43 euroa. Vuoden 2018 osuus on 10.058,00 euroa, vuoden 2019 osuus 322.436,71 euroa ja vuoden 2020 osuus 1.016.415,72 euroa.

Seututerveyskeskuksen tasauslaskutus 2018-2020 kirjataan Laukaan kunnan tilintarkastajan suosituksen mukaisesti pakollisena varauksena tilinpäätökseen 2020. Se heikentää vuoden 2020 tulosta ja perusturvapalveluiden alaisen hallinto- ja terveyspalvelujen tulosyksikön toimintakatetta. Tasauslaskutus huomioitiin aikaisemmin julkaistuissa tilinpäätöksen ennakkotiedoissa.

Kokouksessa käsiteltyjä henkilöstöasioita

Kunnanhallitus myönsi 5 täyttölupaa siivoushenkilöstölle Vihtavuoren koulukeskuksen.

Tällä hetkellä Vihtavuoren yläkoulun siivous hoidetaan ostopalveluna (n.3600 m2). Laukaan kunnan siivouspalvelusopimus ISS Palvelut Oy:n kanssa on voimassa tämän vuoden loppuun. Puhtauspalvelut esittää, että jatkossa yläkoulun siivous hoidettaisiin omana työnä. Koko koulukeskuksen siivoustyön tarve varmistuu työmäärän mitoituksessa, kun uudet tilat valmistuvat. Alustavan arvion mukaan siivoushenkilöstöä tarvitaan lisää viisi henkilöä.

Kunnanhallitus perusti määräaikaisen työllisyyden palvelupäällikön viran.

Työllisyyden palvelupäällikön virka liittyy työllisyyden kuntakokeiluun, johon Laukaa osallistuu yhdessä Jyväskylän ja Äänekosken kaupunkien sekä Muuramen kunnan kanssa. Kokeilu alkoi 1.3.2021 ja päättyy kesäkuussa 2023. Aikaisemmin työllisyysyksikön esimiestehtäviä on hoitanut palveluohjaaja oman työnsä ohella. Asiakasmäärien ja henkilöstön kasvaessa sekä kuntakokeilun alettua työllisyysyksikkö tarvitsee kokopäiväisen esimiehen, palvelupäällikön.

Kiinnostuitko kokousasioista tarkemmin? Kunnanhallituksen esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa tästä linkistä.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan perjantaina 19.3.2021.

Additional info

Uusimmat