Olet täällä

5.12.2016 - 14:00

Laukaan Vesihuolto ja Jyväskylän Energia löysivät Pisarasta uuden ratkaisun Lievestuoreen jätevesille

viemari.jpg
Laukaan Vesihuolto Oy ja Jyväskylän Energia Oy (JE) ovat löytäneet yhteistyöstä uuden ratkaisun Lievestuoreen jätevesille. JE:n Pisara-palvelu tekee yhteisestä siirtoviemäristä Lievestuoreelta Kanavuoren kautta Nenäinniemeen aiemmin esillä olleita vaihtoehtoja taloudellisemman ja riskittömämmän. Laukaan Vesihuolto Oy:n hallitus päätti jätevesien kohtalosta tänään.

JE:n Pisara-palvelulla Lievestuoreen siirtoviemäri toteutuu kokonaispalveluna, joka kattaa suunnittelun, rakentamisen ja käytön lisäksi rahoituksen. Laukaan Vesihuollon ei tarvitse investoida hankkeeseen, vaan se maksaa jätevedestä Jyväskylän Energialle siirtomaksua kuukausittain. Pisara-sopimuksen voimassaoloaika on 30 vuotta. Siirtoviemärin valmistuttua Laukaan kunnasta kaikki jätevedet johdetaan Nenäinniemen puhdistamolle, jota Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy parhaillaan saneeraa. Laukaan kunta on yksi puhdistamon omistajista, ja Lievestuoreen jätevedet mahtuvat sen kiintiöön.

Lievestuoreen jätevesille on etsitty ratkaisua usean vuoden ajan eri vaihtoehtoa selvittämällä. Siirtoviemärin rinnalla tutkittiin ensin oman puhdistamon saneerausta, koska nykyinen puhdistamo ei täytä vuoden 2019 ympäristöluvan ehtoja. Ehtojen tiukennuttua kokonaan uuden puhdistamon rakentaminen laskettiin edullisemmaksi kuin vanhan saneeraaminen. Puhdistamon rinnalla on kaiken aikaa selvitetty noin 25 kilometrin mittaisen siirtoviemärin rakentamista, jolloin puhdistamoa ei tarvitsisi rakentaa. Hintaa siirtoputkelle tulee noin kahdeksan miljoonaa euroa. Summa vastaa noin puolikasta Laukaan Vesihuolto Oy:n taseen loppusummasta.

Jyväskylän Energialla oli myös tarvetta Kanavuoren suunnan viemärilinjojen uudistamiseen. Laukaan Vesihuolto Oy ja Jyväskylän Energia pääsivät yhteisymmärrykseen siitä, että maakunnan kaksi vesiyhtiötä tekevät yhteistyötä koko viemärilinjan pituudelta.

– Neuvotteluissa pääsimme tulokseen, jossa hankkeen kahteen osaan jakamisen sijaan on luontevinta, että JE hoitaa kokonaisuuden. JE teki tarjouksen palvelusta, joka ei tule sen kalliimmaksi kuin omana hankkeenamme rakentaminen. Hyödyt tulevat riskien jakamisesta ja JE:n meitä laveamman tietotaidon hyödyntämisestä hankkeessa, laskee Laukaan kunnan tekninen johtaja Janne Laiho.

Laihon mukaan tulevat vuodet vaativat veden hinnan nostamista Laukaassa. Kunnan vesiverkostossa on kasaantunutta saneerausvelkaa. Laukaa osallistuu Nenäinniemen puhdistamon 30 miljoonan euron saneeraukseen omistusosuutensa mukaisesti. Laiho laskee näistä yhdessä siirtoviemärin kanssa kertyvän korotuspainetta jäteveden hintaan noin vajaan euron per kuutio.

  • Kokonaisuudessa ja pitkällä tähtäimellä ei hinnan kannalta ole olennaista, kumpi tehdään, siirtoviemäri vai puhdistamo. Alueelliseen yhteistyöhön oli helppo päätyä monesta syystä. Riskien hallinnan ja kokonaistalouden näkökulmasta olemme tyytyväisiä, että JE on tässä kumppanina. On hyvä, että Laukaan jätevedet puhdistetaan yhdessä paikassa ja saavutamme pitempiaikaisen ratkaisun kuin omaa puhdistamoa määräysten kiristymisen tahdissa jatkuvasti varustelemalla, Laiho toteaa. 
  • Ratkaisun mahdollisti JE:n uusi Pisara-liiketoimintamalli, jossa Jyväskylässä kehitettyjä vesihuollon ja omaisuudenhallinnan palveluja tarjotaan kunnille Jyväskylän ulkopuolella. Pisaralla hankkeen kustannuksia pystyttiin laskemaan, ja jatkossa tämä on hyvä malli suunnitella, rahoittaa ja toteuttaa muitakin vesiverkkojen saneerauksia, sanoo JE:n verkkojohtaja Kari Kautto.  

Laukaan teknisenä johtajana ja Laukaan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajana työskentelevä Laiho näkee ratkaisulla positiivisia vaikutuksia myös Lievestuoreen taajaman vetovoimalle. Hänestä ratkaisu vahvistaa 9-tien varren aluekehitystä, kun puhdistamotoiminnan päätyttyä puhdistamon nykyisiä varoalueita voidaan ottaa esimerkiksi asuin-, matkailu- tai virkistyskäyttöön.

  • Ratkaisu tukee Lievestuoreen taajaman vetovoimaa ja imagoa, kun järven kunto ja maine parantuvat. Tämä ei siis ole vain vesihuoltotekninen ratkaisu, vaan myös taajaman kehittämisratkaisu, Laiho kuvaa.

Lisätiedot:

Laukaan kunta, tekninen johtaja ja Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Janne Laiho, p. 050 347 5247 tai
Jyväskylän Energia -yhtiöt, verkkojohtaja Kari Kautto, p. 040 553 2192

Pisara® on Jyväskylän Energia Oy:n uusi palvelukonsepti ja liikemerkki, jolla Jyväskylässä testatut parhaat käytännöt ja osaaminen tuodaan myös muiden kuntien käyttöön. Pisara on vesihuollon operaattori ja kehityskumppani, jolla on monipuolista vesilaitos- ja energia-alan osaamista, ainutlaatuinen digitaalisten ratkaisujen valikoima ja niitä tukevat, valmiit tietojärjestelmät.   

Additional info

Aiheeseen liittyvää: 

Uusimmat