Olet täällä

19.9.2018 - 11:05

Satavuon koulu ehdolla vuoden Puupalkinnon saajaksi

satavuon koulu
Puupalkintoa on jaettu vuodesta 1994 lähtien

Satavuon koulu on valittu ehdolle vuoden 2018 Puupalkinnon saajaksi. Puupalkinto jaetaan vuosittain kannustuksena rakennukselle, sisustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty innovatiivisella ja rakennustekniikkaa edistävällä tavalla. Palkintoa on jaettu vuodesta 1994 lähtien, ja sen myöntää Metsäteollisuus ry:n, Sahateollisuus ry:n, Suomen Puutavara- ja Rakennustarvikekauppiasyhdistys SPY ry:n sekä Maa- ja Metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:n omistama voittoa tavoittelematon yhtiö Puuinfo Oy, joka on suomalaisen puurakentamisen kotimainen ja kansainvälinen edistäjä. 

Puuinfon ylläpitämä woodarchitecture.fi-julkaisu järjestää loppusuoralle päässeiden puupalkintoehdokkaiden kesken yleisöäänestyksen. Yleisöäänestys löytyy osoitteesta https://www.woodarchitecture.fi/puupalkinto

Satavuon koulu on täysin uudenlainen ekokoulukonsepti, jossa kantavina teemoina ovat yhteisöllisyys, ekologisuus ja omavaraisuus. Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota monikäyttöisyyden lisäksi uusiutuvaan energiaan sekä ympäristövaikutusten ja elinkaarikustannusten optimointiin. Tiloihin on tulossa esikoulu, perusopetuksen luokat 1-6 sekä päiväkoti, jossa on kaksi ryhmää.

Ekokoulu on kuitenkin paljon enemmän kuin koulu. Tilat on suunniteltu kyläläisten ja yhdistysten monikäyttöiseksi tapahtumaympäristöksi, ja ne voivat toimia esimerkiksi lähikylien palvelupisteenä, lähiruoan myyntipisteenä ja lounaspaikkana. Tarjolle tulee myös kokoontumis- ja harrastustiloja kylien ja yhdistysten omia tapahtumia sekä yksityistilaisuuksia varten. 

Satavuon kouluhanke tuotti uutta tietoa koulurakennusten monikäyttöisyyden ja ekologisuuden sekä 1.8.2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman asettamien pedagogisten periaatteiden huomioimiseksi tilasuunnittelussa. Osana Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) vetämää Tekes-rahoitteista COMBI-hanketta syntyi 3 kpl aihetta käsitteleviä diplomitöitä. COMBI-hankkeessa tutkitaan lähes nollaenergiarakentamista palvelurakennusten näkökulmasta. 

Additional info

Uusimmat