Olet täällä

25.10.2018 - 7:56

Jäteveden ylivuoto Koivukorven jäteveden pumppaamolla

pisarat.jpg
Jäteveden ylivuoto Koivukorven jäteveden pumppaamolla

Tiedote 19.11.2018
Ankeriasjäven veden käyttökielto puretaan

Viimeisten näytteiden perusteella tilanne on normalisoitunut ja Ankeriasjärven veden käyttökielto voidaan purkaa.
Tästä eteenpäin jätevesipäästön jälkiselvittelyjä ja tiedotusta hoitaa Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen.

Jukka Lappalainen
ympäristötoimenjohtaja

--------------------------------------
TIEDOTE 2.11.2018
Ankeriasjärven veden käyttökieltoa jatketaan

Ankeriasjärvestä otetuista vesinäytteistä saatujen tulosten perusteella Ankeriasjärven veden käyttökieltoa jatketaan. Järvestä otetaan uudet näytteet ensi viikon puolivälissä ja tilanteesta tiedotetaan tulosten valmistuttua.

Mahdolliset tiedustelut asiassa Laukaan ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen 0400-564983.

-----------------------

Tiedote 31.10.2018
Ankeriasjärven veden käyttökieltoa jatketaan

Ankeriasjärvestä on tänään otettu uudet vesinäytteet, joiden tulokset saadaan perjantaihin 2.11. mennessä. Ankeriasjärven veden käyttökieltoa jatketaan tähän saakka. Asiasta tiedotetaan uudelleen perjantaina 2.11.

Mahdolliset tiedustelut asiassa Laukaan ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen 0400-564983.
 

------------------------
Tiedote 26.10.2018

Ankeriasjärvestä 25.10.2018 otetuista vesinäytteistä saatujen tulosten perusteella Ankeriasjärven veden käyttökieltoa jatketaan ensi viikon keskiviikkoon saakka. Näytteissä on ollut kohonneita pitoisuuksia koliformisia bakteereja ja e-coli bakteereja. Järvestä otetaan uudet näytteet maanantaina ja tilanteesta tiedotetaan keskiviikkona 31.10. tulosten valmistuttua.

Mahdolliset tiedustelut asiassa Laukaan ympäristötoimen johtaja Jukka Lappalainen 0400-564983

-------------------
Tiedote 25.10.2018

Koivukorven jätevedenpumppaamolla on tapahtunut ylivuoto iltapäivällä 24.10.2018, josta tieto ei välittynyt hälytysjärjestelmän vian takia. Ylivuotona pumppaamolta on valunut ympäristöön jätevettä valvomon mittaritietojen mukaan n. 300 m3, josta osa on jäänyt varoaltaaseen ja osa imeytynyt maastoon. Ympäröivää maastoa on varotoimenpiteenä kalkittu. Laukaan Vesihuolto Oy on ryhtynyt toimenpiteisiin viallisen ylivuotoaltaan korjaamiseksi.

Ylivuodon takia Ankeriasjärven vettä ei tule toistaiseksi käyttää pesu- eikä saunavetenä ja uimista siinä tulee välttää siihen saakka, kunnes asiasta toisin tiedotetaan. Ylivuodon vaikutuksia ympäröivään maastoon ja Ankeriasjärveen selvitetään parhaillaan mm. näytteenotolla. Selvityksen tuloksista, jatkotoimenpiteistä sekä käyttörajoitusten jatkumisesta tiedotetaan Laukaan kunnan ja Laukaan Vesihuolto Oy:n internet-sivuilla.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen 0400-564 983 ja ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen 0400-569 811

Uusimmat