Olet täällä

22.4.2020 - 10:12

Laukaan Peurunkajärvellä vesihuoltotöitä 4.5. -7.8.2020 välisenä aikana

peurunkajarvi.png
Laukaan Peurunkajärvellä rakennetaan raakavesijohtolinjaa Toramäen vedenkäsittelylaitokselle

TIEDOTE 21.4.2020
Laukaan Peurunkajärvellä rakennetaan raakavesijohtolinja Toramäen vedenkäsittelylaitokselta Valkolan vedenottamolle Peurunkajärven alitse 
ja huuhteluvesien purkuputki Toramäen vedenkäsittelylaitoksen pihasta Peurunkajärveen. Raakavesijohdon pituus on noin 5100 metriä, josta
noin 5000 metriä asennetaan Peurunkajärven pohjaan. 
Töitä suoritetaan 4.5-7.8.2020 välisenä aikana, jolloin vesistöalueella liikkuu lautalta työskentevää putken asennus-ja ruoppauskalustoa.
Putkien yhteen hitsaus ja painotus tapahtuu Valkolantiellä ratsurannan kohdalla, josta hitsatut satametriset putket hinataan järvelle. 
Järvellä putket yhdistetään 1000 metrin mittaisiksi, jonka jälkeen putki upotetaan järveen. Vesialueella liikkuvien on kiinnitettävä erityistä huomiota
kelluviin ja hinauksessa oleviin putkiin sekä järvellä liikkuviin työkoneisiin ja kalustoon.
Vesistöosuudella kelluva putki merkitään varoitusmerkein ja vilkkuvaloin havannoimisen helpottamiseksi. Ruoppaustöistä rannoilla aiheutuu veden
hetkittäistä sameutumista. 

Lisätietoja 
Destia Oy
Timo Vesterinen, työmaapäällikkö, puh. 050 430 6949
Kristian Lampio, työnjohtaja, puh. 040 596 2589
Laukaan Vesihuolto Oy
Jari Oksman, käyttöpäällikkö, puh. 040 638 6744

 

 

 

Uusimmat