Olet täällä

28.11.2019 - 10:47

Laukaan Vesihuolto Oy:n hinnanmuutokset 1.1.2020

Laukaan Vesihuolto Oy:n hallitus on kokouksessaan 6.11.2019 päättänyt korottaa vesi-ja jätevesimaksuja vuoden 2020 alusta.

Laukaan Vesihuolto Oy:n yhtiömuotoinen toiminta on käynnistetty vuoden 2016 alusta lukien.
Vesihuoltoyhtiö toimittaa asiakkailleen hyvää talousvettä ja huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta, jotka käsitellään Jyväskylän Seudun Puhdistamolla.
Hyvä palvelutaso tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja kohtuullisin kustannuksin. Vesihuoltolain mukaan kerättävillä maksuilla pitää kattaa vesihuollosta aiheutuneet kustannukset.

Laukaan Vesihuolto Oy:n ydintehtävänä on vesihuoltoverkostojen pitkäaikainen hallinta, vedenhankinnasta, -käsittelystä ja jäteveden poisjohtamisesta huolehtiminen. 
Laukaan Vesihuolto Oy tekee yhteistyötä Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n kanssa jätevesien puhdistamisen osalta ja Alva Oy:n kanssa jätevesien johtamisen osalta.
Laukaan Vesihuolto Oy kehittää toimintojaan ja verkostoaan. Vesihuollossa on otettu käyttöön uusia digitaalisia välineitä liittyen viestintään, automaatioon ja verkostonhallintaan.

Laukaan vesihuoltotoiminnassa on viime vuosina voimakkaasti panostettu suuriin investointeihin liittyen erityisesti jäteveden johtamiseen ja käsittelyyn.
Kustannustasoa nostavina hankkeina on ollut mm. Lievestuoreen siirtoviemäri ja Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n remontti. Laukaan kunta on osakkaana kuntien omistamassa puhdistamoyhtiössä,
jossa kaikki Laukaan jätevedet käsitellään. Loppuvuodesta 2019 alkaa Toramäen vedenkäsittelylaitoksen ja Valkolan vedenottamon rakentaminen. Valkolan Riikolanniemestä alkaa virrata vettä vuoden 2020 aikana.
Kaikilla näillä hankkeilla pyritään takaamaan vesiturvallisuutta ja varmuutta sekä noudattamaan ympäristöluvissa asetettuja määräyksiä.

Laukaan Vesihuolto Oy kattaa maksujen muutoksilla verkostojen rakentamis- ja korjauskuluista aiheutuneita kustannuksia sekä yleistä hintatason nousua.
Maksujen muutoksilla varaudutaan myös tuleviin investointeihin verkostossa.

Laukaan Vesihuolto Oy:n hallitus on kokouksessaan 6.11.2019 § 53 hyväksynyt veden- ja jäteveden sekä perusmaksujen muutokset 1.1.2020 alkaen seuraavasti:
Maksuja korotetaan perusmaksujen osalta 5 %, käyttömaksujen osalta; vesi 3 %  sekä jätevesi 4 %.
 Vesihuoltolaitoksen hinnastot löytyvät Laukaan kunnan www –sivuilta, Laukaan Vesihuolto Oy:n alta  https://www.laukaa.fi/tietoa-laukaasta/laukaan-vesihuolto-oy

 

Uusimmat