Olet täällä

19.3.2019 - 10:46

Vesikatko kirkonkylällä / Ketomaantie 19.3.2019

Vesikatko Ketomaantiellä

Tiedote 20.3.2019 klo 6.37

Vioittunut paloposti on tulpattu. Vedenjakelua palautetaan parhaillaan ennalleen ja huuhtelemme verkostoa.
Huuhtelusta huolimatta paineevaihtelujen irrottama sakka saattaa värjätä vettä. Verkostoon voi myös jäädä ilmaa joka voi värjätä veden harmaaksi.

Pahoittelemme aiheutunutta harmia.


Tiedote klo 14.12

Ketomaantiellä aurauksessa vaurioituneen palopostin korjaustyöstä aiheutuu haittaa laajemmalle alueelle vesijohtoverkostossa.
Paineenvaihtelun takia putkistosta irtoaa sakkaa, joka mahdollisesti värjää vettä.
Pahoittelemme häiriötä.
Vesipäivystys  0400 358 530


Tiedote klo 13.00

Laukaan kirkonkylällä Ketomaantiellä on aurauksen yhteydessä rikkoutunut paloposti ja tämän seurauksena vedenjakelu keskeytyy Ketomaantien lähialueella.
Katkoalue pyritään pitämään mahdollisimman pienenä.
Korjaavat toimenpiteet on aloitettu ja väliaikainen vedenjakelu on järjestetty Kantolantien ja Ketomaantien risteykseen.
Vesikatkon jälkeen paineen- ja kiertosuunnanvaihtelut saattavat irrottaa putkistosta mangaania ja rautaa, jolloin vesi voi muuttua sameaksi. Samoin putkistoista purkautuva ilma saattaa värjätä vettä harmaaksi. Sameus häviää vettä valuttamalla.
Pahoittelemme häiriötä.

Lisätietoja Jari Oksman 040-6386744 ja Vesipäivystys 0400-358530

 

Uusimmat