Olet täällä

Vihtavuoren asemakaavat

Brittilanranta.jpg
Vihtavuoren asemakaavat

Teollisuusalueen asemakaavan laajennus
Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on tutkia mahdollisuutta sijoittaa konepajatoimintaa näkyvälle paikalle seututien 637 varteen. Alue kytkeytyy jo toiminnassa olevaan teollisuuskortteliin ja sen toimintoihin. Kaavan tavoitteena on myös ohjata alueen hallittua rakentumista huomioiden erityisesti ympäristön viihtyvyys ja arvot. Hankkeeseen liittyy maankäyttösopimus.

Suunnittelun vaihe: Valmistelu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä keväällä 2009.

Pohjois-Kuhajärven asemakaava
Asemakaavan tarkoituksena on laajentaa Vihtavuoren taajamatoimintoja pohjoiseen päin. Tavoitteena on kaavoittaa alue yritystoiminnalle ja asumiseen huomioiden luonto- ja maisema-arvot.

Suunnittelun vaihe: Ehdotusvaihe.

 

 

Additional info