Järjestöjen yhteistyöillassa 12.10. aiheena hyvinvointialueuudistus

Hyvinvointialueen tulo ja sen vaikutus järjestöjen, kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyöhön oli aiheena 12.10. yhteistyöillassa.

Järjestöillan 12.10. aiheena oli siirtymä hyvinvointialueelle ja mitä se merkitsee järjestötoiminnalle. Tilaisuuteen osallistui yli 30 kiinnostunutta järjestötoimijaa Laukaasta. Hyvinvointialueuudistusta eri näkökulmista esittelivät hyvinvointialueen edustajat, Seututerveyskeskus, Laukaan kunnan hyvinvointityöryhmän sihteeri ja kunnan hallintojohtaja. Ryhmätöissä osallistujat pohtivat, mitä mahdollisuuksia ja uhkia hyvinvointilueuudistus järjestöille tuo.

Järjestöjen rooli uudistuksessa kasvaa

Keskusteluissa todettiin muun muassa se, että järjestöt eivät katoa minnekään. Yhdistysten kautta tapahtuvaa vertaistukitoimintaa tarvitaan edelleen. Hyvinvointialueelta ja kunnalta toivotaan jatkossakin konkreettisia asioita kuten ajankohtaisista asioista kertomista, yhdyshenkilöä viestintään ja selkeitä ohjeita avustuksiin sekä sitä, että byrokratia pysyy kohtuullisena. Vapaaehtoisfoorumit nähtiin hyvinä keinoina yhteistyöhön.

Unohtuvatko hyvät toimintatavat?

Keskusteluissa kysymyksiä herätti muu muassa se, jos tutut hyvät toimintatavat unohtuvat ja paikallisuus häviää. Huolenaiheena oli myös, että järjestöille näyttää siirtyvän yhä enemmän vastuuta, mutta saavatko järjestöt vastineeksi työkaluja hoitaa heille siirrettävää vastuuta. Yhteistyön roolit uudessa mallissa tuntuvat vielä monista epäselviltä.

Mahdollisuuksina nähtiin kuitenkin järjestöjen roolin vahvistuminen ja se, että kun siirrytään koko Keski-Suomen kattavaan hyvinvointialueeseen, hyviä toimintatapojen on helpompi siirtää koko alueelle, mahdollisuus yhdistää resursseja ja verkostoitua laajemmin.

Osallistujat olivat tyytyväisiä tilaisuuden antiin ja toivoivat, että järjestöillat ja muut samankaltaiset yhteistyöfoorumit jatkuvat myös hyvinvointialueelle siirtymisen jälkeen.


Järjestöjen ja yhteisöjen illan järjestivät Laukaan kunta, Keski-Suomen Seututerveyskeskus ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.

Lisätietoja

Antti-Pekka Hokkanen

Hallintojohtaja

040 195 6559

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi