Eläintenpitäjärekisterin sähköinen asiointi

Ruokavirasto on avannut eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asiointipalvelun maanantaina 23.8.2021.

Sähköisen asioinnin osoite: https://epr.ruokavirasto.fi

Kirjaudutaan tunnistautumalla suomi.fi-palvelun kautta. Suomi.fi-palvelun kautta voi myös valtuuttaa toisen henkilön asioimaan yrityksensä puolesta. Ilmoitukset voidaan liittää henkilötunnukseen, y-tunnukseen tai tilatunnukseen.

Lisätietoa eläinten pidosta meidän sivuillamme: https://www.laukaa.fi/tyo-ja-yrittaminen/maaseutupalvelut/elaintenpito/#6772cab6

Lisätietoa asiasta Ruokaviraston sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/elaintenpitajarekisteri/ajankohtaista/elaintenpitaja–ja-pitopaikkarekisterin-sahkoinen-asiointipalvelu-julkaistu/