Laukaa työnantajana

Kunta on Laukaan merkittävimpiä työllistäjiä. Palveluksessamme työskentelee lähes 1000 eri alojen osaajaa. Neljä vdestä kuntamme työntekijästä työskentelee vakituisessa työsuhteessa. Työsuhteiden jatkuvuus sekä työn haastavuus ja monipuolisuus ovat monelle kunnassamme työskentelevälle asioita, joiden vuoksi työssä viihdytään.

Osaava, motivoitunut ja hyvin johdettu henkilöstö on tärkein strateginen ja operatiivinen voimavaramme. Laukaan kunnassa yritteliäisyydestä mieluummin palkitaan kuin virheistä rangaistaan.

Laukaan kunnan työntekijöistä 55 % työskentelee sivistyspalveluissa, 25 % perusturvapalveluissa, 15 % teknisissä palveluissa ja 6 % konsernihallinnossa. Yleisimmät ammattinimikkeet ovatkin lähihoitaja, luokanopettaja ja perhepäivähoitaja. Tehtävänimikkeitä on runsaasti kirjastovirkailijasta kiinteistömanageriinja kokista yrityskoordinaattoriin.  Laukaan kunnan avoimet työpaikat julkaistaan ja niitä haetaan sähköisesti Kuntarekry-palvelussa. Voit myös täyttää Kuntarekryssä avoimen työhakemuksen.

Osaamisen kehittämistä ja työhyvinvointia

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen on panostettu viime vuosina Laukaan kunnassa voimakkaasti. Vakituisesta henkilöstöstä 55 % on alempi tai ylempi korkeakoulututkinto, ja 21 % alimman korkea-asteen tutkinto. Keski-asteen tutkinto on 23 % työntekijöistä. Uusilta Laukaan kuntaan tulevilta vakituisilta työntekijöiltä edellytetään pääsääntöisesti vähintään ammatillista perustutkintoa.

Työhyvinvoinnin kehittämiseen suhtaudutaan Laukaan kunnassa kokonaisvaltaisesti; panostamme muun muassa johtamiseen ja esimiestyöhön, viestintään sekä tilojen ja henkilöstön osaamiseen jatkuvaan kehittämiseen. Työhyvinvointihetket, tyhy-iltapäivät, Laukaan kunnan liikunta- ja kulttuuriseteli ja erilaiset kunnan vapaa-aikatoimen järjestämät kuntokampanjat ovat tykättyjä tapoja kokea yhteisöllisyyttä ja edistää jaksamista.

Laukaa – Suomen sydän

Laukaa on maaseutumainen ja elinvoimainen 19 000 asukkaan kasvukunta Jyväskylän kaupunkiseudulla. Laukaa sykkii elämää ja tapahtumia ympäri vuoden ja elää asukkaidensa rinnalla. Kolmen vesireitin sydämessä Laukaassa on eletty ja tavoitettu maailma tiettävästi jo tuhansia vuosia. Laukaassa on monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä sekä Keski-Suomen tyytyväisimmät asukkaat.

Eero Raittila

Talous- ja henkilöstöjohtaja

040 663 7306

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Kaija Koskenniemi

Henkilöstösuunnittelija

050 315 3310

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Laukaan kunnan organisaatio

Tutustu Laukaan kunnan organisaatioon ja palvelualoihin. Organisaatiokaaviosta näet myös yksikköjen vastuuhenkilöt tehtävätasolla.

Avaa esittely