Työkykyriskit esiin tekstiviestillä -webinaari 30.1.2024

Webinaari automaattisten tukiviestien käytöstä työkykyjohtamisessa ja työntekijöiden toimijuuden vahvistamisessa.

Työkykyasioihin tartutaan yleensä vasta, kun haasteet ovat muuttuneet ongelmiksi. Niin ei tarvitse olla. Automaattisen viestintätyökalun avulla työntekijälle voidaan tarjota hänelle soveltuvaa tukea ja an taa vinkkejä työkyvyn ylläpitämiseen ennaltaehkäisevästi.

Ajankohta: 30.1.2024 klo 9 – 10, verkkowebinaari

Ilmoittautumislinkki


Puhujat: Kevan asiantuntija Tuomas Erkkilä, talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila ja työkykykoordinaattori Seija-Sinikka Laitinen, Laukaan kunta ja Miska Noponen Annie Advisor.

Laukaan kunta kehitti yhdessä Annie Advisorin kanssa automaattisen viestintätyökalun, jonka avulla työntekijälle tarjotaan hänelle soveltuvaa tukea matalalla kynnyksellä ja annetaan vinkkejä työkyvyn ylläpitämiseen. Tässä webinaarissa esitellään työkyvyn tuen työkalua ja sen käytöstä saatuja tuloksia. Kehitetty tukibotti ei korvaa inhimillistä kohtaamista ja tukea, vaan ohjaa oikeanlaisen tuen äärelle ennen kuin työkyvyn haasteet muuttuvat vakavammiksi. Keva on myöntänyt kunnalle työelämän kehittämisrahaa hankkeen toteuttamiseksi.

Tukibotin apu toi lupaavia tuloksia työntekijöiden toimijuuden vahvistamisessa

-Automaattisten tukiviestien avulla haluamme aktivoida työntekijän välittämään niin omasta kuin työkaverinkin työkyvystä, sen ylläpitämisestä ja kehittämisestä, kertoo henkilöstöasioista vastaava johtaja Eero Raittila Laukaan kunnasta.

Laukaan kunnassa kehitetty ratkaisu on koettiin helppokäyttöiseksi ja sillä on madallettu kynnystä avun löytämiseen ja pyytämiseen. Uutta työkalua on pilotoitu rajatulla kohderyhmällä rohkaisevin tuloksin: vastausprosentti oli 92 % , ja tuen tarvitsijoita 20 % vastaajista.

Ilmoittaudu mukaan webinaariin 29.1.2024 mennessä

Ilmoittaudu mukaan webinaariin 29.1.2024 mennessä sähköisesti tästä. Ilmoittautuneille lähetetään tapahtumapäivän aamuna Teams-kokouslinkki sähköpostiin. Kutsumme nyt muita kiinnostuneita työnantajia jatkamaan yhteiskehitystä ja laajentamaan toimintamallia muihin organisaatioihin.”.

Lisätietoja

Seija-Sinikka Laitinen

Työkykykoordinaattori

040 184 3113

Laukaantie 14 (Kuntalan väistö)
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Eero Raittila

Talous- ja henkilöstöjohtaja

040 663 7306

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi