Uusi nautarekisteri otetaan käyttöön 27. huhtikuuta

Nautaeläinten merkintä ja rekisteröinti tekevät kauan odotetun digiloikan, kun Ruokavirasto ottaa käyttöön uuden nautarekisterin 27. huhtikuuta. Jatkossa eläintenpitäjät voivat tehdä lakisääteiset ilmoitukset nautojen syntymistä, kuolemista, myynneistä, ostoista ja siirroista Ruokaviraston maksuttomalla asiointisovelluksella. Samalla luovutaan vanhoista, paperisista ilmoituslomakkeista.

Lisätietoa Ruokaviraston sivuilla: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/nautaelaimet/uutiset/uusi-nautarekisteri-otetaan-kayttoon-27.-huhtikuuta/