Varhaiskasvatuksen työpaikat

Kasvava, kaunis ja maaseutumainen Laukaa tarjoaa hienot puitteet varhaiskasvatukselle ja varhaiskasvatuksen ammattilaisena toimimiselle. 

Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Panostamme siihen, että jokainen lapsi saa oman kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, opetusta ja hoitoa.

Vuorovaikutusta ja kohtaamista

Varhaiskasvatuksessamme tärkeä arvo on vuorovaikutus ja kohtaaminen, ja panostamme hyvään yhteistyöhön henkilöstön, lasten, huoltajien ja eri sidosryhmien kanssa. Edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. Lasten, henkilöstön ja huoltajien aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan, ja toteutamme säännöllisesti henkilöstö- ja asiakaskyselyitä, joita arjen palautteiden ja näkemysten rinnalla hyödynnämme toiminnan kehittämisessä. 

Hyvä vuorovaikutus on meille tärkeä arvo myös työyhteisöissä. Panostamme tiimityöhön ja tiimien johtamiseen.  

Luonto oppimisympäristönä

Laukaan varhaiskasvatuksessa upea luonto on lähellä. Hyödynnämme monipuolisesti ympäröivää luontoa oppimisympäristönä, joka tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia oppimiselle sekä oman lähiympäristön tutkimiseen, ulkoiluun, liikuntaan ja retkeilyyn. Liikunta- ja luontokasvatuksen painotus näkyy päivittäisessä arjessa. Varhaiskasvatuksessa painotetaan myös tunne- ja vuorovaikutustaitoja, joita vahvistetaan lapsen kanssa yksilöllisesti sekä ryhmässä toimien.  

Panostamme perehdytykseen ja työhyvinvointiin

Tarjoamme uusille työntekijöillemme hyvän perehdytyksen. Panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin. Henkilöstöä kannustetaan itsearviointiin, tiedon ja osaamisen jakamiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Työn tukena järjestämme säännöllisiä tapaamisia ja sisäisiä koulutuksia eri ammattiryhmille. Käytössämme on myös toimiva varahenkilöjärjestelmä. 

Hyvä vuorovaikutus ja osaaminen kytkeytyy myös huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Laukaan varhaiskasvatuksen palvelumuotoja ovat päiväkodeissa toteutettavan varhaiskasvatuksen lisäksi perhepäivähoito ja kerhotoiminta. Teemme säännöllistä yhteistyötä yksityisten päiväkotien kanssa yhteen hiileen puhaltaen. Teemme Laukaassa yhteistyötä taajamissa ja yli taajama-rajojen. 

Tarjoamme sinulle hienon mahdollisuuden viihtyä ja kehittyä työssäsi Laukaassa varhaiskasvatuksen ammattilaisena.

Töihin Laukaan kunnan varhaiskasvatuspalveluihin

Oletko varhaiskasvatuksen ammattilainen tai alan opiskelija? Varhaiskasvatuksen sijaisuuksien tekijäksi voit ilmoittautua laittamalla sähköpostia osoitteeseen varhaiskasvatus@laukaa.fi. Tämän kautta työnhakijasta menee tieto Laukaan kunnallisiin varhaiskasvatusyksiköihin. Jos olet kiinnostunut työskentelystä Laukaan yksityisissä päiväkodeissa, ota yhteyttä suoraan kyseiseen päiväkotiin.

Vakituiset tehtävät ja pidemmät sijaisuudet julkaistaan Kuntarekry-palvelussa. Tutustu Laukaaseen työnantajana ja avoimiin työpaikkoihin.

Avoimet työpaikat

Varhaiskasvatuksen vakituiset tehtävät ja pidemmät sijaisuudet julkaistaan Kuntarekry-palvelussa.

Kuntarekry

Lisätietoja

Maarit Jokela

Päiväkodin johtaja

040 017 8446

Männiköntie 7
41400, Lievestuore

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Maria Kankkio

Varhaiskasvatuksen johtaja

040 504 2139

Kuntala väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi