Varhaiskasvatus

Laukaan varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoja ovat päiväkotihoito, perhepäivähoito sekä kerhotoiminta. Laukaassa varhaiskasvatusta järjestetään sekä kunnallisena että yksityisenä toimintana.

Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä Laukaan varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Kaksi lasta lumihangessa iloisena
Laukaan varhaiskasvatuksen painopistealueita ovat luonto- ja liikuntakasvatus sekä pienryhmätoiminta. Laukaan varhaiskasvatuksessa painotetaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua osana lapsen vertaisryhmässä toimimista.

Koronavirukseen varautuminen varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan noudattaen THL:n, OKM:n ja Opetushallituksen ajankohtaisia ohjeita ja suosituksia koronavirukselta suojautumisesta.

Varhaiskasvatuksen toiminnassa noudatetaan hygieniaa koskevia ohjeita ja määräyksiä. Tarpeettomia lähikontakteja vältetään edelleen. Varhaiskasvatusyksiköissä huolehditaan, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen samalla tavalla kuin ennenkin. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjien ja tuottajien vastuulla on varhaiskasvatusympäristön terveydestä ja turvallisuudesta vastaaminen. Erityisiin riskiryhmiin kuuluvien lasten osalta tarkempia toimintaohjeita antaa tarvittaessa lapsen omalääkäri.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lapsiryhmissä toimitaan pienryhmissä. Toimintaa toteutetaan ulkotiloissa edelleen mahdollisimman paljon porrastaen toimintaa. Lisäksi ryhmien yhdistämistä pyritään välttämään.

Ruokailutilanteissa ruokailu tapahtuu erillisessä ruokailutilassa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö annostelee annokset lapsille. Ruokailutilanteita tulee porrastaa ja ruokailuissa huomioidaan riittävät etäisyydet. Lapset eivät ota itse ruokaa tai käsittele toisten ruokailuvälineitä, vaan aikuinen jakaa sekä annostelee ruoka-annokset hygieniaohjeita noudattaen.

Tällä hetkellä lasten huoltajat voivat kulkea varhaiskasvatusyksikköön sisälle maskia käyttäen.

 

Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen. Mikäli lapsella on flunssaan viittaavia oireita, perheen tulee olla yhteydessä Seututerveyskeskukseen ja toimia sieltä annettujen ohjeiden mukaisesti. Myöskään varhaiskasvatuksen työntekijät eivät tule töihin sairaana. Pyydämme teitä kertomaan henkilökunnallemme, mikäli lapsellanne on allergiaoireita. Tarvittaessa ja epäselvissä tilanteissa konsultoidaan Seututerveyskeskusta.

Mikäli lapsi sairastuu kesken päivän varhaiskasvatuksessa, vanhempiin ollaan välittömästi yhteydessä ja toimitaan aiemmin annetun ohjeen mukaisesti eli lapsi siirretään erilliseen tilaan odottamaan hakijaa aikuisen valvonnassa.

Uusien lasten tutustuminen suunnitellaan tarkoin vallitseva tilanne huomioiden. Syksyn 2021 lapsiryhmiin tutustumisessa suositaan ensisijaisesti ulkotiloja. Lapsi tutustuu yhdessä vanhempansa kanssa varhaiskasvatuksen toimintaan ja tiloihin sovitulla tavalla. Myös etäyhteyksiä voidaan tarvittaessa hyödyntää. Hyvä Alku- käyntejä koteihin ei toteuteta syksyn 2021 osalta. Tutustumiskäyntejä voidaan toteuttaa myös sisätiloissa varaten tutustumiset ajankohtiin, jolloin yksikössä on riittävästi väljyyttä. Tutustumiskäynnille voi tulla vain terveenä.

Varhaiskasvatusyksikön ollessa kiinni lapsi voi leikkiä vanhempansa kanssa piha-alueella tutustuen tällä tavoin uuteen ympäristöönsä. Varhaiskasvatuksen henkilökunta käy läpi uusien aloittajien kanssa tarkoin läpi myös ajantasaiset hygieniaohjeet.

Lapsen varhaiskasvatus- ja esiopetuskeskustelut käydään tällä hetkellä pääsääntöisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.

Mikäli lapsi tarvitsee tukea kasvun ja kehityksen osa-alueilla, tuen jatkumo on tärkeää huomioida myös, vaikka lapsi ei osallistuisikaan varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen toimintaan esimerkiksi karanteenin vuoksi. Kehityksen tuki voi olla myös tiiviimpää yhteydenpitoa kotiin tai työskentelyä lapsen kanssa etäyhteyden välityksellä.

Lisätietoja varautumisesta koronaan

Maria Kankkio

Varhaiskasvatuksen johtaja

040 504 2139

Varhaiskasvatustoimisto, Arwidssonintie 15-17, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi