Työllisyyden kuntalisä

Työllistämisen kuntalisä

Laukaa kuntalisä voidaan myöntää työnantajalle, joka työllistää kuntakokeilun asiakkaana olevan laukaalaisen työttömän työnhakijan. Lisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin. Lisä voidaan myöntää yrityksille, rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille sekä yksityisille työnantajille (ei julkisoikeudellisille työnantajille).

Elinkeinotoimintaa harjoittavalle yritykselle lisä myönnetään de minimis -tukena. Hakemuksen tulee olla perillä kunnassa kahden kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta.

Palkattavaa henkilöä koskevat edellytykset

Kuntalisää voidaan myöntää seuraaville laukaalaisille kohderyhmille:

  • työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan
  • kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat
  • kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa

Työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset

  • Työnantajan tulee maksaa työllistettävälle henkilölle kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, on maksettava tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. Palkan tulee olla työajasta riippumatta vähintään 1100 euroa/kuukausi (ilman lisiä: mm. ylityökorvaukset, lomakorvaukset, lomarahat)
  • lisää ei myönnetä, jos työllistettävän henkilön palkka määräytyy yksinomaan työn tuloksen perusteella (provisio-, urakkapalkka, palkkiopalkka)
  • työajan tulee olla vähintään 18 h/viikko
  • lisän myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja osallistuu palkkauskustannuksiin

Kuntalisän määrä ja kesto

  • jos työantajalle on myönnetty henkilön työllistämiseen palkkatukea, lisää voidaan myöntää 300 €/kk, enintään 12 kuukautta, kuitenkin korkeintaan palkkatukipäätöstä vastaavalle ajalle
  • jos työantajalle ei ole myönnetty henkilön työllistämiseen palkkatukea, lisää voidaan myöntää 600 €/kk, enintään 6 kuukautta
  • oppisopimustyösuhteisiin lisää voidaan myöntää 600 €/kk ensimmäisen 6 kuukauden ajan, jonka jälkeen 300 €/kk enintään 12 kuukauden ajan.

Kuntalisän hakeminen

Hakemuksen liitteet:

• kopio työsopimuksesta
• palkkatuettuihin työsuhteisiin kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä
• oppisopimustyösuhteisiin kopio oppisopimuspäätöksestä

Kuntalisä myönnetään vuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Avaa kuntalisähakemus tästä

Lisätietoja:

Arja Tirkkonen

Työllisyyden palvelupäällikkö

050 4390 207

Työllisyyspalvelut, Arwidssonintie 15-17 (B-talo)
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ari Pihlainen

Työllisyyskoordinaattori

040 738 2432

Työllisyyspalvelut, Arwidssonintie 15-17 (B-talo)
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi