Työllisyyden kuntalisä

Työllistämisen kuntalisä 1.5.24 alk.

Laukaa kuntalisä voidaan myöntää työnantajalle, joka työllistää kuntakokeilun asiakkaana olevan laukaalaisen työttömän työnhakijan. Lisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin. Lisä voidaan myöntää yrityksille, rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille sekä yksityisille työnantajille (ei julkisoikeudellisille työnantajille).

Elinkeinotoimintaa harjoittavalle yritykselle lisä myönnetään de minimis -tukena. Hakemuksen tulee olla perillä kunnassa kahden kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta.

Palkattavaa henkilöä koskevat edellytykset

Kuntalisää voidaan myöntää seuraaville laukaalaisille kohderyhmille:

  • työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan
  • kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat
  • kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa

Työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset

  • Työnantajan tulee maksaa työllistettävälle henkilölle kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, on maksettava tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. Palkan tulee olla työajasta riippumatta vähintään 1100 euroa/kuukausi (ilman lisiä: mm. ylityökorvaukset, lomakorvaukset, lomarahat)
  • lisää ei myönnetä, jos työllistettävän henkilön palkka määräytyy yksinomaan työn tuloksen perusteella (provisio-, urakkapalkka, palkkiopalkka)
  • työajan tulee olla vähintään 18 h/viikko. Lakimuutos työttömyysturvan työssäoloedellytyksen muuttamisesta europerustaiseksi on vireillä. Mikäli 2.9.24 tulossa oleva lakimuutos hyväksytään niin tämän jälkeen minimipalkan tulee olla vähintään 930 € kuukaudessa.
  • lisän myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja osallistuu palkkauskustannuksiin

Kuntalisän määrä ja kesto

  • Kuntalisää myönnetään ainoastaan työsuhteeseen, jossa ei ole käytössä palkkatukea.
  • Kuntalisää myönnetään 300 €/kk. Kuntalisää maksetaan työnhakijan työssäoloehdon täyttymiseen saakka, kuitenkin enintään 12 kk saman henkilön palkkauskustannuksiin.

Kuntalisän hakeminen

Hakemuksen liitteet:

• kopio työsopimuksesta
• oppisopimustyösuhteisiin kopio oppisopimuspäätöksestä

Kuntalisä myönnetään vuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Avaa kuntalisähakemus tästä

Lisätietoja:

Arja Tirkkonen

Työllisyyden palvelupäällikkö

050 4390 207

Työllisyyspalvelut, Arwidssonintie 15-17 (B-talo)
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi