Organisaatio

Laukaan kunnassa on päätöksenteko-organisaatio, jonka alla toimii valmisteleva ja toimeenpaneva hallinto-organisaatio.

Laukaan kunnan organisaatio jakaantuu toimielimiin ja niiden alaisiin palvelualueisiin. Toimielimet tekevät päätökset ja palvelualueet valmistelevat ja toimeenpanevat päätökset.

Hallintopalvelut
Hallintojohtaja

Talous- ja henkilöstöpalvelut
Talousjohtaja

Elinkeinopalvelut
Kunnanjohtaja

Sivistyslautakunta


Hallintopalvelut
Hallinto- ja talouspäällikkö

Esiopetus ja varhaiskasvatus
Kasvatustoiminnan johtaja

Perusopetuspalvelut
Opetuspäällikkö

Lukio
Lukion rehtori

Kansalaisopisto
Kansalaisopiston rehtori

Kirjasto– ja kulttuuripalvelut
Kirjastotoimenjohtaja

Vatti
Vapaa-aikajohtaja

Lasten ja nuorten hyvinvointikeskus
Palvelupäällikkö

Tekninen lautakunta

Lupa- ja valvontalautakunta


Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut
Hallinto- ja talouspäällikkö

Yhdyskuntatekniset palvelut
Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tilapalvelut
Tilapalvelupäällikkö

Ruoka- ja puhtauspalvelut
Tekninen johtaja

Ympäristövalvonta
Ympäristötoimenjohtaja

Kunnanvirasto

Kuntala väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa