Strategia ja kehittäminen

Kunnan eri strategiat ohjaavat kunnan päätöksentekoa antamalla pitkän aikavälin tavoitteet.

Kunnan eri strategioita:

Liekkiä Laukaaseen -kuntastrategia vuoteen 2030


Laukaan kunnan strategia
2017-2021

Menestys rakennetaan sydämellä ja elinvoimalla.


Laukaan kunnan henkilöstöstrategia
2019-2025

Yhdessä tehden sydämellä ja elinvoimalla


Laukaan kunnan elinkeinostrategia 2014-2020

Tavoitteiksi on asetettu yritysten hyvien toimintaedellytysten turvaaminen, työpaikkojen määrän ja sitä kautta myös työpaikkaoma-varaisuuden kasvu sekä työllisyystilanteen pysyminen maakunnan keskitasoa parempana.