Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset

Keski-Suomen hyvinvointialueen tiedote

Hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy Keski-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023. Samaan aikaan hyvinvointialueelle siirtyvät järjestämisvastuun piiriin kuuluvat sopimukset.

Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (ja Seututerveyskeskus-liikelaitoksen) sopimukset ja Sote-kuntayhtymä / Perusterveydenhuollon liikelaitos Saarikan sopimukset sekä osa Keski-Suomen kuntien sopimuksista.

Siirron myötä sopijapuoleksi tulee Keski-Suomen hyvinvointialue. Myös laskutusyhteystiedot muuttuvat 1.1.2023 (vuodelle 2023 kohdistuvien laskujen osalta):

https://hyvaks.fi/sites/default/files/2022-12/Keski-Suomen%20hyvinvointialueen%20ostolaskutiedot%20vuodelle%202023.pdf

Sopijapuolilta tämä siirto / ilmoitus ei vaadi muita, erityisiä toimenpiteitä. Lisätietoja, mm. yhteyshenkilöt, hyvinvointialueen verkkosivuilta

Viite:
• Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
annettu laki (616/2021)
Voimaanpanolain 38 §:n mukainen Keski-Suomen hyvinvointialueen
ilmoitus sopijapuolille Virallisessa lehdessä (32/2022)
26.4.2022

• Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston päätökset
29.3., 6.9., 29.11. ja 13.12.2022