Avustukset ja tuet

Tarkemmat tiedot Laukaan kunnan myöntämien avustusten kriteereistä, hakuohjeet ja tarkat hakuajat löytyvät jokaisen avustuksen omalta sivulta.

Kulttuuritoimien avustukset

Kulttuurin kohdeavustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuuripalvelujen tarjoamiselle sekä taiteen tekemiselle ja harrastamiselle.

Lisätietoja

Kyläyhdistysten avustukset

Laukaan kunta tukee aktiivisia kyläyhdistyksiä ja -toimikuntia vuosittain toiminta-avutuksella.

Lisätietoja

Liikuntatoimen avustukset

Liikuntajärjestöillä on mahdollisuus anoa yleis- ja kohdeavustusta vuosittain.

Lisätietoja

Vesihuoltoavustukset

Kunta myöntää vesiosuuskunnille avustuksia verkoston rakentamista varten.

Lisätietoja

Vesistöjen kunnostusavustukset

Vesistöjen kunnostushankkeisiin on mahdollista hakea tukea.

Lisätietoja

Yksityistieavustukset

Kunta myöntää avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon.

Lisätietoja

Stipendit ja palkinnot

Vuoden liikuntateko

Laukaan valitsema vuoden liikuntateko edistää laukaalaisten liikkumista ja elämäntapoja.

Lisätietoja

Kulttuuripalkinto

Laukaan kulttuuripalkinto on jaettu vuodesta 1985 asti.

Lisätietoja

Tapahtuma- ja urheilijayhteistyö

Tapahtumatuki on tarkoitettu Laukaassa järjestettävien kertaluontoisten tai toistuvien tapahtumien tukemiseen ja tapahtumajärjestäjien taloudellisen riskin pienentämiseen. Tapahtumatukihakemuksella voi myös tehdä esityksen esimerkiksi Laukaan kunnan ja urheilijan välisestä yhteistyöstä.

Hakemukset käsittelee tapahtumayhteistyöryhmä, joka kokoontuu noin kahden kuukauden välein ympäri vuoden. Haku on jatkuva. Jätäthän hakemuksen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen tapahtumaa!

Tapahtumatukea voidaan myöntää pääsääntöisesti yhteen tapahtumaan vuodessa/järjestäjä. Laukaan kunnan tuki tapahtumille on pääsiassa muuta kuin rahallista tukea, esimerkiksi markkinointinäkyvyyttä, tapahtumapaikkojen ja -tilojen kunnostamista tai vuokraamista edullisesti. Mahdollinen rahallinen tuki arvioidaan tilannekohtaisesti. Rahallinen tuki maksetaan tapahtuman jälkeen toteutuneita kustannuksia vastaan. Tapahtumajärjestäjän lähettämää laskua vastaan.

Tuemme pääosin Laukaan kunnassa paikallisia joukkueita ja tapahtumia. Poikkeustapauksissa kunta voi lähteä mukaan tukemaan kunnan ulkopuolista joukkuetta tai tapahtumaa. Silloin perusteena on merkittävä näkyvyys ja yhteistyökumppanuus tai paikallinen hyöty elinvoiman tai elinkeinotoiminnan näkökulmasta.

Laukaan kunta haluaa olla tukemassa yhteiskunnallisesti vastuullista ja eettisesti kestävää toimintaa. Tapahtuma- ja urheilijayhteistyöavustusta hakevien yksityishenkilöiden ja yhdistysten tulee olla sitoutuneita kansallisesti kirjattuihin eettisiin periaatteisiin (mm. Suomen Olympiakomitean Reilun Pelin periaatteet ja Suomen Olympiakomitean antidopingohjelma) ja heidän tulee edustaa vastuullista ja esimerkillistä toimintakulttuuria.

Lisätietoja antavat: kunnanjohtaja Linda Leinonen ja viestintäpäällikkö Heli Peltola.

Tapahtumatukihakemus ja yhteistyöesitys

Täytä hakemus