Kansalaisopisto

Pieni pöllö logo.

Tervetuloa oppimaan ja harrastamaan! Laukaan kansalaisopistossa voit opiskella muun muassa kieliä, kädentaitoja, musiikkia, liikuntaa, tanssia, terveyttä ja hyvinvointia, koti- ja puutarhataloutta sekä tietotekniikkaa. Voit tutustua opistomme turvallisuussuunnitelmaan tässä:

Opinto-ohjelma 2021-2022

Kansalaisopiston lukuvuoden 2021-2022 kursseihin ja luentoihin voit tutustua http://www.opistopalvelut.fi/laukaa -sivulla. Opinto-ohjelma 2021-2022 on kesällä jaettu jokaiseen kotiin ja se on lisäksi tarjolla myös kunnan kirjastoissa. Kevätkauden 2022 opintoesite julkaistaan verkkosivuillamme ja paperinen esite on jaossa kirjastoissa viikolla 49. Mahdolliset kurssimuutokset päivittyvät vain verkkosivuillemme, missä ilmoitetaan myös lukukauden aikana alkavista uusista kursseista. Kevään 2022 esitteeseen pääset tutustumaan alla olevasta linkistä.

Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu

Kurssin maksaminen

Taiteen perusopetus

Tapahtumat ja luennot

Laukaan kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toiminta-alueena on Laukaa. Perustehtävänämme on tarjota kuntalaisille matalan kynnyksen harrastamisen ja oppimisen mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja yhdessäoloon. Opiston perusarvoja ovat tasa-arvoisuus, avoimuus, asiakaslähtöisyys ja uudistuvuus ympäristöä unohtamatta.

Laukaan kansalaisopistossa voit opiskella muun muassa kieliä, kädentaitoja, musiikkia, liikuntaa, tanssia, terveyttä ja hyvinvointia, koti- ja puutarhataloutta sekä tietotekniikkaa.
Kansalaisopiston toiminta on osa kunnallista lähipalvelua. Tarjoamme opetusta ensisijaisesti aikuisille, mutta ohjelmassamme on kursseja myös lapsille ja nuorille. Otamme toiminnassamme huomioon paikalliset tarpeet niin, että pyrimme järjestämään kursseja tasapuolisesti eri taajamissa asukasmäärä huomioiden.

Opetuksen painopiste on taide- ja taitoaineissa kuten kädentaidot ja kuvataiteet, musiikki, tanssi ja liikunta sekä teatteri-ilmaisu. Lisäksi järjestämme koulutustarpeen mukaan monipuolisia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä opintoja, kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia edistäviä tieto- ja viestintätekniikan opintoja sekä kansainvälistymistä tukevia kieliopintoja. Osallistumme myös ikääntyvien yliopiston luentojen järjestämiseen yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston ja Laukaan seurakunnan kanssa. Tarjoamme lisäksi lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen mukaista opetusta käsityössä, kuvataiteessa ja teatteritaiteessa.

Kansalaisopiston toiminnan tarkoituksena on vapaan sivistystyön lain mukaisesti edistää toimialueensa asukkaiden kykyä ja halua jatkuvaan oppimiseen, uusien asioiden omaksumiseen sekä itsensä kehittämiseen tarjoamalla heille monipuolisia koulutus- ja kulttuuripalveluja. Järjestämme lisäksi myös tilauskoulutusta ja osallistumme erilaisiin koulutusta tukeviin alueellisiin ja valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin.

Tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu ovat Laukaan kansalaisopiston toiminnan keskeisiä arvoja, joita haluamme omalla toiminnallamme edistää. Kansalaisopiston henkilökunta on sitoutunut noudattamaan Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka on laadittu vuosille 2021-2023.  Voit tutustua ohjelmaan tässä: Kansalaisopiston tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021-2023 (pdf).

Hanketoiminnan tarkoituksena on tukea Laukaan kansalaisopiston perustehtävää eli laadukkaan opetuksen ja koulutuksen tuottamista toiminta-alueen asukkaille. Pyrimme hanketoiminnalla vastaamaan ajankohtaisiin valtakunnallisiin ja alueellisiin kehittämistarpeisiin.

Minä kuulun Laukaaseen – vapaata sivistystyötä yhdessä tehden on elokuussa 2021 alkanut Opetushallituksen myöntämä hanke, jonka tarkoituksena on kehittää vapaata sivistystyötä Laukaassa yhteistyönä kunnallisen ja yksityisen kansalaisopiston kesken. Hankkeen kulmakivenä on avoin, yhteisölliseen ajattelumalliin ja tulevaisuuden visiointiin perustuva toimijayhteistyö. Hankkeessa tullaan mm. etsimään ns. opistokummeja, vertaisasiantuntijoita, paikkakunnan erityispiirteitä ajatellen. Yhteistyön yhtenä keinona aiotaan toteuttaa Podcasteja, joissa ihmiset saavat äänensä kuuluviin: omia tarinoita, opinpolkuja ja kuulumisia. Vastavuoroisesti tarkoituksena ja tavoitteena on, että kuntalaiset saavat tietoa opistoista palvelujen tuottajina ja toimijoina. Pääset tutustumaan hankkeen toimintaan ja tuleviin tapahtumiin osoitteessa https://www.facebook.com/MinaKuulunLaukaaseen/

Viime vuoden toimintamme on koottu yksiin kansiin.

Pääset tutustumaan siihen tässä: Laukaan kansalaisopiston toimintakertomus 2020 (pdf)

Tervetuloa oppimaan ja harrastamaan!

Henkilökunta

Marjut Penttinen

Kansalaisopiston rehtori

050 597 0960

Kuntala Väistö, Laukaantie 14
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Eija Voutilainen

Toimistosihteeri

014 267 5761

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Anu Kauppinen

Musiikin opettaja

040 765 0486

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Taija Kananen

Käsityön opettaja

040 765 0492

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Maija-Leena Ström

Liikunnan suunnittelija

040 183 3456

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ajankohtaista

28.04.2022 | Kansalaisopisto, Vattipalsta
Vattipalsta 28.4.2022
14.04.2022 | Kansalaisopisto, Vattipalsta
Vattipalsta 14.4.2022
10.01.2022 | Kansalaisopisto
Kansalaisopiston kurssien aloitus

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu
kansalaisopisto@laukaa.fi
puh. 014 2675 761 ma – pe klo 9.00 – 15.00
Laukaan kunnanvirasto, Väistö (2. krs), Laukaantie 14, käynti Saravedentien puolelta

Asiakaspalvelussa voit ilmoittautua, maksaa työnantajan myöntämillä työsuhde-eduilla ja esittää todisteen alennusta varten. Sovithan etukäteen tapaamisesta.

Opetuspaikat

Laukaan Kansalaisopisto.

-Opistotalo Sararanta: Sarakuja 6, 41340 Laukaa
-Opetustilat eri kouluilla ja muissa toimipaikoissa löydät Laukaan karttapalvelusta

Palautteet ja kurssitoiveet

Kehitämme toimintaamme myös asiakaspalautteen pohjalta. Palautetta toiminnastamme ja kurssitoiveita voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen kansalaisopisto@laukaa.fi. Seuraavan lukuvuoden kurssisuunnittelu käynnistyy helmi-maaliskuussa, jolloin kurssitoiveiden huomioiminen on ajankohtaisimmillaan. Kurssitoiveita voi kuitenkin lähettää ympäri vuoden.

Voit antaa palautetta myös Laukaan kunnan yhteisen palautepalvelun kautta. Valitse palautetta antaessa ”kasvatus ja koulutus”.

Lähetä palautetta