Maankäyttö ja kaavoitus

Maankäytön suunnittelulla eli kaavoituksella luodaan edellytykset hyvälle ja elinvoimaiselle asuin- ja elinympäristölle. Kaavoituksessa huomioidaan kuntayhteisön erilaiset tarpeet, kestävän kehityksen edellyttämä ympäristön laatuvaatimukset ja yhdyskuntarakenteen taloudellisuus. Hyvin suunnitellut kaavoitusratkaisut sekä toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa sekä edistävät kestävää kehitystä.

Kaavoituskatsaus ja muuta tietoa kaavoituksesta

Tutustu Laukaan kunnan kaavoituskatsaukseen, kaavoitusohjelmaan sekä muihin oppaisiin ja kaavoituksesta perittäviin palkkioihin.

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kaavoituskatsaus on kunnan laatima katsaus tärkeimmissä kunnassa ja maakunnan liitossa tekeillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista. Kaavoituskatsauksen tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen sekä tehdä kaavoitusta tutuksi.

Kaavat valmistellaan asukkaiden, viranomaisten ja monien muiden yhteistyötahojen kanssa. Yleis- ja asemakaavoitus tapahtuvat kunnanhallituksen ohjauksessa. Kaavoituksen valmistelusta vastaa kunnan maankäyttöyksikkö

Laukaan kunnanhallitus hyväksyi Kaavoituskatsaus 2024 kokouksessaan 17.6.2024 § 118

Laukaan kunnan kaavoitusohjelma on laadittu valtuustokaudelle 2021-2025. Kaavoitusohjelmassa esitellään
tulevien vuosien kaavoituksen työohjelma. Ohjelma perustuu kunnan eri strategioihin ja linjauksiin, ja sen
tarkoituksena on mahdollistaa johdonmukainen ja ennakoitava maankäyttö- ja kaavoituspolitiikka sekä antaa
tarvittavaa tietoa kunnan tavoitteista. Lisäksi kaavoitusohjelmassa on haluttu antaa lisätietoa esimerkiksi
Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksesta ja siihen liittyvästä kokonaisuudesta, kaavaprosessista,
kaavavarannosta ja maankäyttösopimustilanteesta. Kaavoitusohjelma tehdään valtuustokausittain ja
sen tarkastelujakso on neljä vuotta

Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi valtuustokauden Kaavoitusohjelma 2021-2025 kokouksessaan 14.2.2022 § 3.

Laukaan Kunnanhallitus hyväksyi 12.6.2023 §157 kokouksessaan; Maankäytön taksat_khall 12.6.2023 §157

Laukaan Kunnanhallitus hyväksyi 14.12.2020 §265 ja 30.5.2022 §117 kokouksessaan; Maankäytön lupa-ja kuulemistaksat sekä työaikakorvaus

Kuntalaisen oppaassa kerrotaan osallistumisesta kuntien kaavoitukseen.
Tavoitteena on tehdä tutuksi kaavoituksen sisältöä ja sanastoa sekä kannustaa osallistumaan oman elinympäristön kehittämiseen.

Lisätietoja

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Anna Haapanen

Kaavasuunnittelija

050 524 8064

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ajankohtaiset kuulutukset