Esiopetus

Laukaassa järjestetään esiopetusta sekä päiväkotien että koulujen yhteydessä. Haku esiopetukseen tapahtuu vuosittain alkuvuodesta Wilma-järjestelmän kautta.

Laukaan kunnassa lakisääteinen esiopetus toteutetaan siten, että varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille esiopetus järjestetään pääsääntöisesti päiväkodissa ja niille, joilla varhaiskasvatuksen tarvetta ei ole opetus järjestetään koulujen esiopetusryhmässä tai varhaiskasvatuksen puolipäiväryhmässä. Esiopetuspaikat muodostetaan ilmoittautumisten perusteella edellyttäen, että koulun esiopetusryhmään tulee vähintään seitsemän (7) lasta. Samassa yhteydessä huomioidaan myös alueen varhaiskasvatuspaikkojen kokonaistilanne.

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu lukuvuonna 2024-2025 Wilma-järjestelmän välityksellä ajalla 25.1.2024-7.2.2024. Samassa yhteydessä perheiltä kysytään esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tarvetta. Asiasta tiedotetaan perheitä Laukaa-Konnevesi -lehdessä, joka ilmestyy 18.1.2024 sekä kotiin menevällä kirjeellä viikolla 4.

Sivistyslautakunnan päätös § 26 (19.3.2024):

1. Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2024-2025 Kirkonkylän, Kuhaniemen, Satavuon ja Vehniän kouluilla.

2. Esiopetusryhmä lukuvuonna 2024-2025 muodostetaan seuraaviin varhaiskasvatuksen yksiköihin: Hulina, Jokiniemen päiväkoti, Kirkonkylän päiväkoti, Laukaan Aurinko, Laulupuu, Leppäveden päiväkoti, Lievestuoreen päiväkoti, Vihtavuoren päiväkoti, Näätämäen päiväkoti, Sävelmaa, Viilinki sekä Elämyspäiväkoti Kuusenkärkkäät.

Esiopetuksen oppilailla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen samoin edellytyksin kuin luokkien 1-2 oppilailla.

Kunnan kuljetussääntö on tulossa päätöksentekoon Sivistyslautakunnassa 16.4.2024.

Esiopetusta järjestetään seuraavissa paikoissa 2023-2024 (sivistyslautakunnan päätös 14.3.2023):

Laukaan kunnan esiopetussuunnitelma on päivitetty ja otettu käyttöön 1.8.2022.

Lisätietoja

Sami Syrjämäki

Päiväkodin johtaja

040 630 8394

Kirkonkylän päiväkoti, Jokiniementie 11
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Eva Hilkamo

Perusopetuksen suunnittelija

040 621 0414

Kuntala Väistö, Laukaantie 14
PL 6 41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Maria Kankkio

Varhaiskasvatuksen johtaja

040 504 2139

Kuntala väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi