Ympäristöterveydenhuolto

Tiedote elintarvikealan ja terveydensuojelualan toimijoille

Elintarvikealan sekä terveydensuojelualan toimijoille on tulossa vuoden 2022 alusta alkaen vuosittain perittävä valvonnan perusmaksu ja sen suuruus on kaikille valvottaville toimijoille 150 €. Taustalla ovat vuonna 2021 elintarvikelakiin ja terveydensuojelulakiin säädetyt muutokset. Perusmaksu peritään ensimmäisen kerran vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Jatkossa valvonnan perusmaksu peritään samalla tavoin vuosittain. Mikäli toimipaikassa on sekä elintarvikelain että terveydensuojelulain mukaista toimintaa, perusmaksu peritään molempien lakien mukaisesti. Perusmaksun lisäksi tarkastuksista peritään hyväksytyn taksan mukaiset valvontamaksut.

Valvonnan perusmaksun myötä toimijoiden on tärkeää tehdä ajallaan toiminnan lopettamis- ja keskeyttämisilmoitukset. Vuosittainen valvonnan perusmaksu peritään jokaisen vuoden alussa ja perusmaksua ei palauteta, jos toimija ei ole tehnyt lopettamis- tai keskeyttämisilmoitusta edellisen vuoden loppuun mennessä.

Valvonnan perusmaksusta on säädetty elintarvikelaissa 297/2021, joka tuli voimaan 21.4.2021.

Perusmaksu koskee kaikkia toimipaikkoja, joilla on hyväksyntä tai jotka ovat rekisteröityneet elintarvikevalvontaan eli maksu koskee käytännössä lähes kaikkia kunnan valvomia elintarvikehuoneistoja. Perusmaksua ei peritä tietyistä pienimuotoisista ilmoitusvelvollisista toiminnoista, kuten alkutuotannosta, yleishyödyllisestä toiminnasta ja kyläkaupoista.

Lisätietoa valvonnan perusmaksusta Ruokaviraston sivuilta.

 

Valvonnan perusmaksusta on säädetty terveydensuojelulain muutoksessa, joka astuu voimaan 1.1.2022. Perusmaksu koskee toiminnanharjoittajia, joiden harjoittamasta toiminnasta on tullut hakea hyväksyntä tai tehdä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Perusmaksua ei peritä tietyistä pienimuotoisista ilmoitusvelvollisista toiminnoista. Täsmällinen luettelo perusmaksun piirissä olevista toiminnoista on terveydensuojelulain liitteenä. Mikäli samalla toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa useampia ilmoitusvelvollisia toimintoja, valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhden kerran. Sen sijaan eri toimipaikoissa olevista toiminnoista maksu peritään toimipaikkakohtaisesti.

Lisätietoa valvonnan perusmaksusta Valviran sivuilta.

Lisätietoa: ympäristöpäällikkö Miia Valkonen, p. 0400 642 429

Ennalta ehkäisyä ja viranomaistyötä

Terveellinen elinympäristö kuuluu kansalaisten perusoikeuksiin. Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä erilaisin elinympäristöön kohdistuvin toimenpitein. Ympäristöterveydenhuollon perusasioihin kuuluvat mm. hyvänlaatuinen talousvesi ja ravinto sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristöterveydenhuolto vastaa

  • elintarvikevalvonnasta
  • terveydensuojelulain mukaisten kohteiden valvonnasta
  • tupakkalain noudattamisen valvonnasta
  • nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnasta

Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat

Jukka Lappalainen

Ympäristötoimenjohtaja

0400 564 983

Laukaan Akro, Kantolantie 10a
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Miia Valkonen

ympäristöpäällikkö

0400 642 429

Laukaan Akro, Kantolantie 10a
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Maria Hämäläinen

ympäristöterveystarkastaja

050 3651 979

Laukaan Akro, Kantolantie 10a
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Miia Partanen

ympäristöterveystarkastaja

040 1801 714

Laukaan Akro, Kantolantie 10a
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Gita Monthan

vs. ympäristöterveystarkastaja

040 161 6446

Laukaan Akro, Kantolantie 10a,
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Sami Peltonen

ympäristöterveystarkastaja

050 3652 635

Laukaan Akro, Kantolantie 10a
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Niina Virtanen

ympäristöterveystarkastaja

050 5721 194

Laukaan Akro, Kantolantie 10a
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Kaidi Piilman

valvontaeläinlääkäri

050 572 3692

Laukaan Akro, Kantolantie 10a
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Mira Talso

valvontaeläinlääkäri

050 530 7491

Kantolantie 10a
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Pia Nieminen

hallintosihteeri

050 365 1357

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6 / Laukaan Akro, Kantolantie 10a
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Uutiset

18.11.2022 | Yhdyskuntatekniikka, Ympäristö
Laukaan kunta energiansäästötalkoissa
07.11.2022 | Asuminen, Maankäyttö, Ympäristö
Multamäen ulkoilualueen lähimetsään on tulossa metsänkäsittelyä
21.10.2022 | Ympäristö
Satavuon koululla 221 aurinkopaneelia tuottaa sähköä

Laukaan Akro

Käynti- ja postiosoite
Kantolantie 10a, 41340 Laukaa

Ympäristöterveystarkastajien tapaamisesta sovittava etukäteen puhelimitse.

Yhteissähköpostiosoite
terveystarkastajat(at)laukaa.fi

Toimialue
Laukaa
Konnevesi

Terveysvalvonnan päivystys p.050 5644 224 (24/7)

Päivystysnumeroon voi soittaa mm. akuuteissa talousvetta tai elintarvikkeita koskevassa asiassa. Tälläinen on esimerkiksi epäily talousveden saastumisesta. Päivystäjä tekee tapauskohtauksen tilannearvion ja tarvittaessa kutsuu lisää henkilöstöä töihin. Päivystysaikana ei hoideta kiireettömiä tapauksia, vaan ne hoidetaan virka-aikana.