Päätöksenteko

Kunnan viranomaisen päätöksentekomenettely voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen:

  • vireille tuloon,
  • valmisteluun,
  • päätöksentekoon,
  • tiedoksiantoon ja
  • täytäntöönpanoon.

Laukaan kunnan päätöksenteko tapahtuu toimielimissä, joita ovat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat. Toimielimet tekevät päätöksiä valmistelun kautta tulevista asioista.

Kaikkien toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat ovat löydettävissä sähköisesti Dynasty-palvelusta. Esityslistat julkaistaan niiden valmistumisen jälkeen. Kokousten jälkeen pöytäkirjat valmistuessaan korvaavat esityslistat. Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat pidetään lisäksi julkisesti nähtävänä kunkin toimielimen päättämällä tavalla.

Laukaan kunnan päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta sekä ylikunnallinen lupa- ja valvontalautakunta. Lisäksi Laukaassa on lakisääteinen tarkastuslautakunta ja vaaliasioita varten keskusvaalilautakunta.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan yleisesti kunnan verkkosivuilla, jos päätökseen liittyy yleinen muutoksenhakuoikeus tai erityinen tiedotuksellinen intressi.