Talous

Yleistä kunnan taloudesta

Talousarviossa määritellään kunnan toiminnan kunkin vuoden tavoitteet ja määrärahat. Kunnan toiminnan toteuttamiseen tarvittavista tuloista yli puolet koostuvat verotuloista ja noin neljäsosa valtionosuuksista. Loppuosa tuloista on kunnan toimintatuloja.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä vahvistetaan tulevan vuoden veroprosentit. Vuoden 2024 veroprosentit ovat seuraavat:

Veroprosentit Laukaan kunnassa

VeroVerotus%
Tulovero9,90
KiinteistöverotVerotus%
Yleinen1,30
Vakituiset asuinrakennukset0,70
Muut asuinrakennukset1,40
Voimalaitokset2,85
Rakentamaton rakennuspaikka3,00
Yleishyödylliset yhteisöt1,10

Kiinteistöveron määräytyminen ja verosta vapauttaminen

Kunta päättää vuosittain kiinteistöveroprosenteista. Veron määrän laskee ja veronkannon hoitaa verohallinto. Kunta ei pysty vastaamaan tiedusteluihin muista veron määräytymiseen liittyvistä asioista, kuin veroprosentista.
Vapautusta kiinteistöverosta voidaan hakea vain yksittäistapauksessa ja vasta sen jälkeen, kun kiinteistövero on maksuunpantu. Vapautus voidaan myöntää vain, jos veronkantolain 50 §:ssä mainitut edellytykset täyttyvät. Laukaan kunta ei ole pidättänyt veronkantolain mukaista ratkaisuvaltaa kiinteistöverosta vapauttamisesta, joten päätöksen verosta vapauttamisesta tekee veronkantoviranomainen.

Talouden seuranta

Kunnan talousarvion toteutumista seurataan vuoden kuluessa osavuosikatsauksin. Vuoden loputtua vuoden talouden toteumaluvut tunnuslukuineen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan tilinpäätöksessä.

Laukaan kunnan taloushallinto ja -suunnittelu

Laukaan kunnan taloushallinto- ja suunnittelu -yksikkö vastaa kunnan kirjanpidosta, osto- ja myyntireskontrista, maksuvalmiuden suunnittelusta seurannasta, rahaliikenteestä sekä taloustilastoinnista. Taloushallinnossa laaditaan ja valmistellaan talousarvio ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös, ja toteutetaan talouden seuranta ja raportointi.

Yhteystiedot

Eero Raittila

Talous- ja henkilöstöjohtaja

040 663 7306

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Anne Toikka

Taloussuunnittelupäällikkö

050 315 3307

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Salla Pakarinen

Taloussihteeri

050 315 3309

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Satu Laakso

Laskentasihteeri

050 309 6062

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Olga Kaukonen

Laskentasihteeri

050 516 4794

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi