Kuhamäen päiväkotiin haetaan yksityistä päiväkotitoimijaa

Laukaan kunta hakee yksityistä päiväkotitoimijaa Laukaan Vihtavuoressa sijaitsevaan Kuhamäen päiväkodin kiinteistöön 1.8.2022 alkaen. Hakuaika on 28.2.22–11.3.2022 klo 15 saakka.

Kaksi lasta lumihangessa iloisena

Toimijoiden hakemukset käsitellään valintatyöryhmässä, joka koostuu varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja sivistyslautakunnan edustajista. Hakemusten perusteella työryhmä kutsuu haastatteluun. Valintaesitys palveluntuottajan valinnasta pyritään tekemään huhtikuussa 2022 ja palveluntuottajan valinnasta päättää sivistyslautakunta. Kyseessä ei ole hankintalain mukainen julkinen hankinta.

Laukaassa yksityistä varhaiskasvatusta tuetaan palvelurahalla. Toimijan edellytetään järjestävän varhaiskasvatuslain sekä varhaiskasvatussuunnitelman mukaista varhaiskasvatusta. Toimijan edellytetään myös järjestävän perusopetuslain sekä esiopetussuunnitelman mukaista esiopetusta. Lisäksi edellytämme toimijalta sitoutumista Laukaan varhaiskasvatuksen hakuprosessiin ja yksityisen palvelurahan sääntökirjaan sekä kiinteistön käytöstä syntyvien kustannusten kattamiseen. Laukaan kunnan suosituksena on, että yksityinen toimija ei peri lisämaksua toiminnastaan.

Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki suunnitellaan aina yhteistyössä Laukaan kunnan kanssa. Yksityiseltä palveluntuottajalta edellytetään valmiutta järjestää varhaiskasvatuslain mukaista tukea lapselle lapsen omassa vertaisryhmässään.

Laukaan varhaiskasvatuspalvelut

Laukaan varhaiskasvatuksen painopistealueita ovat luonto- ja liikuntakasvatus sekä pienryhmätoiminta.

Lue lisää

Hakuohjeet

Hakemuksessa tulee olla kuvattuna seuraavat asiat:

 • kuvaus palveluntuottajan toiminnasta
 • aiempi kokemus palveluntuottajana toimimisesta
 • kuvaus palvelusta ja henkilöstörakenteesta
 • kuvaus oppimisympäristöstä
 • kuvaus lapsen tuen tarpeeseen vastaamisesta
 • kuvaus yhteistyöstä Laukaan kunnan kanssa
 • kuvaus mahdollisesta yrityskohtaisesta lisämaksusta ja loma-aikojen hyvityskäytänteistä
 • kuvaus ryhmärakenteiden ja oppimisympäristön muunneltavuudesta
 • kuvaus palvelusopimusta koskevasta irtisanomisajasta

Hakemusten arviointikriteerit

Valinnan lähtökohtana on asiakkaan oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Painotamme hakijoiden valinnoissa seuraavia asioita:

 • palveluntuottajan aiempi kokemus varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisestä
 • asiakaslähtöisyys ja lasten ja perheiden eri palveluntarpeiden palveleminen
 • mahdollisuus aukioloaikojen laajentamiseen tarvittaessa
 • sitoutuminen kunnan sähköisiin järjestelmiin (Effica varhaiskasvatus)
 • päiväkodin henkilöstörakenne ja tuen tarpeeseen vastaaminen heti, kun tuen tarve havaitaan. Lapsen tuki rakentuu ja toteutuu arjessa laadukkaan pedagogiikan sekä kasvu- ja oppimisympäristön keinoin.
 • valmius tarjota lapselle annettavaa, varhaiskasvatuslain mukaista tukea
 • sitoutuminen Laukaan varhaiskasvatuksen varhaiskasvatuspaikkahaku- ja palvelurahaprosessiin
 • asiakasmaksuosuudet ja hyvityskäytännöt. Laukaan kunta suosittelee, että yksityinen palveluntuottaja ei peri varhaiskasvatuksen laskennallisen asiakasmaksun lisäksi yrityskohtaisia lisämaksuja ja toimii kunnallisen varhaiskasvatuksen hyvityskäytänteiden mukaisesti.
 • Ryhmien ja oppimisympäristön muunneltavuus lasten tarpeiden mukaisesti.

Hakemuksen jättäminen

Kiinnostuksen voi ilmaista 11.3.klo 15.00 mennessä osoittamalla hakemuksen Laukaan kunnan kirjaamoon kirjaus@laukaa.fi, postiosoite Laukaan kunta, PL 6, 41341 Laukaa.

Lisätietoja

Maria Kankkio

Varhaiskasvatuksen johtaja

040 504 2139

Kuntala väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi