Kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2022 alijäämäinen – soteuudistus ja korona pistivät budjetoinnin tiukille

Sote-uudistus ja terveydenhuollon kustannusten nopea kasvu aiheuttavat haasteita ja edellyttivät kunnan muilta toiminnoilta erittäin tiukkaa budjetointia. Siitä huolimatta Laukaan kunnanjohtajan vuoden 2022 talousarvioesitys on 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Laukaan kunnanjohtajan talousarvioesitys 2022 on valmistunut. Talousarvioesitys on tuloksella mitattuna 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2022 jälkeen kunnan taseessa olisi 0,9 miljoonaa euroa kertyneitä ylijäämiä. Taloussuunnittelussa tavoitteena oli pitää kunnan tase ylijäämäisenä.

Sote-uudistus ja terveydenhuollon kustannusten nopea kasvu aiheuttavat haasteita ja edellyttänyt kunnan muilta toiminnoilta erittäin tiukkaa budjetointia. Talousarvioesitys on tehty vuonna 2021 voimassa olevilla veroprosenteilla. Valtuusto päättää vuoden 2022 veroprosenteista 8.11.2021.

– Ensimmäisen talousarvioni valmistelu Laukaassa on osoittanut, että meillä on osaava ja erinomaiseen yhteistyöhön kykenevä organisaatio. Vaikeistakin talousasioista on keskusteltu avoimesti ja pystytty löytämään ratkaisuja, joihin voidaan yhdessä sitoutua. Haluan kiittää kaikkia valmisteluun osallistuneita, sanoo kunnanjohtaja Linda Leinonen.

Sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueille – sivistys, hyvinvointi ja elinvoimatyö korostuvat

Sote-uudistuksen valmistelu leimaa vuoden 2022 toimintaa. Sote-uudistus mullistaa kunnan monella tavalla. Kunnan henkilöstömäärä pienenee noin neljänneksellä ja talouden mittaluokka pienenee noin puoleen nykyisestä. Kunnan tehtävien painopiste siirtyy selvästi sivistyspalveluiden, ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä elinvoimatyön suuntaan. Vastapainona Sote-palveluiden poistumiselle valmistellaan lainsäädäntöä työllisyyspalveluiden siirtämisestä kokonaan kuntien vastuulle. Talousarviovuoden 2022 aikana tehdään työtä sotesta luopumiseksi sekä uuden kunnan roolin ja identiteetin haltuun ottamiseksi.

Toinen keskeinen kunnan toiminnassa näkyvä tekijä on koronaepidemian välitön ja välillinen vaikutus. Koronan välittömät vaikutukset ovat vähentyneet rokotekattavuuden kasvaessa, mutta välilliset vaikutukset julkisissa palveluissa tulevat näkymään vielä pitkään.

Koulurakennushankkeet maaliin – rakennusinvestointien tahti rauhoittuu

Vuonna 2022 Laukaassa päättyy suurien koulurakennushankkeiden aika. Vuodesta 2013 alkaen Laukaan taajamakouluihin sekä Satavuon kouluun Vuonteella on panostettu yli 100 miljoonaa euroa. Vihtavuoren ja Kirkonkylän kouluhankkeet valmistuvat vuonna 2022, minkä jälkeen kaikissa Laukaan taajamissa on modernit ja laadukkaat koulutilat tulevaisuuden tarpeisiin. Seuraava merkittävä tilahanke on uuden Kuntalan rakentaminen. Kuntalan hankesuunnitelma on tavoitteena hyväksyä vuoden 2022 aikana valtuustossa.

Historiallisen muutosvaiheen talousarvio

Kunnanjohtajan talousarvioesityksen mukaan kunnan vuosikate on 6,4 miljoonaa euroa positiivinen. 12,9 miljoonan euron investoinneista johtuen kunta joutuu ottamaan myös lisää lainaa. Lainakanta kasvaa 5,6 miljoonaa euroa ja on vuoden 2022 jälkeen 110,6 miljoonaa euroa eli 5843 euroa asukasta kohden. Kunnan lainakanta on keskimääräistä korkeampi, mutta Laukaan kuntakonsernilla ei ole merkittävästi kuntakonsernien keskiarvoa enempää lainaa.

– Vuodelle 2022 on rakennettu muutosajan talousarvio, jossa keskeisenä tavoitteena on säilyttää talouden tasapaino ja onnistua historiallisen suuren julkishallinnon uudistuksen läpiviennissä. Sote-uudistus mullistaa kaiken, muita mullistuksia talousarviomme ei sisällä, Leinonen summaa.

Tutustu talousarvioesitykseen 2022

Talousarvio 2022 – kunnanjohtajan talousarvioesitys (talousarviokirja ja toimintasuunnitelma 2023-2024 (pdf)

Talousarvio_2022 – kunnanjohtajan talousarvioesitysdiat (pdf)

Lisätietoja

Linda Leinonen

Kunnanjohtaja

040 188 0566

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Eero Raittila

Talous- ja henkilöstöjohtaja

040 663 7306

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi