Sitouttavan kouluyhteisötyön hanke käynnissä Laukaassa

Sitouttava kouluyhteisötyö on valtakunnallinen opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoima hanke, jonka 24 eri pilotissa on mukana 122 kuntaa ja 12 muuta opetuksen järjestäjää. Pilotteihin osallistuu perusopetuksen 5.–9.-vuosiluokkien oppilaita sekä koulujen henkilökuntaa eri puolilla Suomea. Keski-Suomessa on käynnissä Äänekosken koordinoima pilotti, jossa muut osallistujakunnat ovat Joutsa, Jyväskylä, Konnevesi, Laukaa, Multia, Petäjävesi, Saarijärvi ja Toivakka.

Sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on luoda kansallinen malli, jolla ennaltaehkäistään ja vähennetään koulupoissaoloja sekä tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kouluun. Piloteissa kehitetään sitouttavaa kouluyhteisötyötä mahdollistavia ratkaisuja, esimerkiksi kouluyhteisöön kiinnittymistä tukevia käytänteitä, poissaolojen systemaattista seurantaa, riskiryhmien tunnistamista sekä poissaolojen syiden selvittämisen ja varhaisen puuttumisen keinoja. Lisäksi kehitetään yhteistyötä opiskeluhuoltopalveluiden kanssa, jotta koulunkäyntiä tukevaa apua olisi mahdollista saada nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä oppilaiden, kotien ja monialaisen verkoston kanssa.

Laukaassa Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja perhekeskus HyPen alaisuudessa toimiva sitouttavan kouluyhteisötyön hanke käynnistyi perusopetuksen oppilaille ja huoltajille tehdyllä hyvinvointikyselyllä, jonka tulokset ovat palautuneet kouluille lukuvuoden aikana tehtävän hyvinvointityön avuksi. Marraskuussa työnsä aloittaa opettajista koostuva työryhmä, jonka tehtävänä on luoda Laukaan perusopetuksen kouluihin yhteinen hyvinvoinnin vuosikello vuosiluokille 1-9. Vuosikello sisältää teemoja ja materiaalia mm. hyvinvointi- ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta varten. Lisäksi Laukaassa kehitetään käytössä olevaa poissaoloihin puuttumisen toimintamallia.

Laukaan hanketyötä koordinoi lukuvuoden 2021-2022 ajan luokanopettaja Kirsi Haakana.
Lisätietoja hankkeesta Kirsiltä, puh. 040 1319921 tai etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Yhteyshenkilö

Anu Kaasalainen

Palvelupäällikkö

040 640 1771

Laukaantie 14
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi