Vedenjakelun häiriö Laukaan Rokkakankaalla

Vaikuttaa mahdollisesti myös keskustan alueella

Rokkakankaalla palopostin korjauksen yhteydessä aiheutui vesijohtovuoto. Vedenjakelussa saattaa aiheutua keskeytyksiä ja häiriöitä vesijohtovuodon korjauksen takia.

Vesikatkon jälkeen paineen-ja kiertosuunnanvaihtelut saattavat aiheuttaa Rokkakankaan ja mahdollisesti myös keskustan alueella sameutta veteen. Epätavallisen väristä, -tuoksuista ja –makuista vettä ei tule käyttää talousvetenä. Yleensä vesi kirkastuu juoksuttamalla.

Pahoittelemme häiriötä

Lisätietoja antaa päivystyspuhelin 0400 358 530