Olet täällä

Hyvinvointi- ja perhekeskus

Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointi- ja perhekeskus HyPe sovittaa yhteen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevia palveluja hallintorajat ylittäen.

Tavoitteena on tarjota saavutettavia ja oikea-aikaisia palveluja matalalla kynnyksellä ja asiakaslähtöisesti.

Palvelut tuotetaan monialaisessa ja -ammatillisessa yhteistyössä pääasiassa Laukaan kunnan sivistys- ja perusturvapalvelujen, Keski-Suomen seututerveyskeskuksen, Laukaan seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa.

Laukaan HyPe