Hyvinvointi ja ennaltaehkäisy

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja elinvoimaista ja kestävää kehitystä alueellaan. Hyvinvointityön tavoite on parantaa kuntalaisten elämänlaatua, lisätä työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitä sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua.

Eri palvelujen painopisteenä on ennalta ehkäisevä toiminta, jonka tavoitteena on vaikuttaa varhaisesti kuntalaisten hyvinvointia uhkaaviin riskitekijöihin.

Työtä hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään kaikilla kunnan toimialoilla ja yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Tärkeitä hyvinvointityön yhteistyökumppaneita ovat järjestöt, seurakunnat, yritykset ja alueelliset toimijat kuten oppilaitokset, sairaanhoitopiirit, osaamiskeskukset ja maakuntaliitot.

Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi 26.9.2022 hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022–2025 ja 26.4.2021 laajan hyvinvointikertomuksen osa I 2021–2024.

Hyvinvointityötä strategiasta käytäntöön

Kuntastrategia sisältää keskeiset suunnitteluvelvoitteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, mukaan lukien ennaltaehkäisevän päihdetyön. (Kuntalaki 410/2015).

Kunta myös seuraa asukkaittensa terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä raportoidaan valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle laaditaan kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010).

Kunnanvaltuusto vastaa päätöksistä, joilla kunnassa edistetään hyvinvointia ja terveyttä. Valtuusto ohjaa eri toimialoja ottamaan hyvinvointi- ja terveysnäkökulmat huomioon toiminnassaan. Valtuuston tehtävänä on myös varmistaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisesta ja vastuista sovitaan selkeästi.

Kunnan johtoryhmä koordinoi toimintaa ja varmistaa ohjauksen ja resurssit. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseen osallistuvat kaikki kunnan eri toimialat.

Monialainen hyvinvointiryhmä vastaa käytännön toiminnan toteutuksesta eri toimialoilla. Hyvinvointityöryhmään kuuluu eri hallinnonalojen edustajia.

Hyvinvointityöryhmä vastaa hyvinvointityöstä

Laukaan kunnan monialainen hyvinvointiryhmä vastaa hyvinvointityöstä eri toimialoilla käytännössä. Hyvinvointityöryhmään kuuluu eri hallinnonalojen edustajia.

Hyvinvointityöryhmän kokoonpano

Laukaan kunnan työntekijät:
Hely Harju, hallinto- ja talouspäällikkö
Eva Hilkamo, perusopetuksen suunnittelija
Anu Kaasalainen, palvelupäällikkö
Maria Kankkio, varhaiskasvatuksen johtaja
Ritva Mattila, ruokapalvelupäällikkö
Päivi Paavilainen, sosiaalityön johtaja
Salla Turpeinen, vapaa-aikajohtaja

Luottamushenkilöt:
Tuukka Asikkala, nuorisovaltuusto (varahenkilö Nousia Sorvari
Anna-Mari Pylkäs, kunnanhallitus
Harri Hokkanen, perusturvalautakunta
Jonna Ortju, sivistyslautakunta
Mari Peltonen, tekninen lautakunta


Heli Lerkkanen, valvontakoordinaattori, Laukaan kunta, työryhmän sihteeri

Lisätietoja terveyden ja hyvinvoinnin seurannasta

Lisätietoja

Anu Kaasalainen

Palvelupäällikkö

040 640 1771

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Hyvinvointivideot

Viikon liekki -videoilla esitellään hyvinvointia tuovia harrastuksia, asioita ja palveluita ihmisten tarinoiden kautta.

Katso videot