Hyvinvointi ja ennaltaehkäisy

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja elinvoimaista ja kestävää kehitystä alueellaan. Eri palvelujen painopisteenä ovat ennalta ehkäisevät toimet, joiden tavoiteena on varhaisesti vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointia uhkaaviin riskitekijöihin.