Perusturva

Perusturvaan kuuluu sosiaalipalvelut sekä vanhus- ja vammaispalvelut. Perusturvapalvelut löydät Hyvinvointi- ja terveys -sivuilta.

Perusturvan johtoryhmä koostuu perusturvajohtajasta, tulosyksikköjen esimiehistä, valvontakoordinaattorista ja henkilöstön edustajasta: