Tietosuojaseloste, Orchidea

Orchidea innovaatiohallintapalvelun käyttäjärekisteri.

Orchidea-järjestelmää käytetään Laukaan kunnan
ideanhallintaan.

Laukaan kunnanhallitus

PL 6 / Laukaantie 14

41341 Laukaa

Laukaan kunta

Talous- ja henkilöstöjohtaja

PL 6 / Laukaantie 14

41341 Laukaa

puh. 014 2675000

kirjaus@laukaa.fi

 

Jarmo Pasanen

PL 6

41341 Laukaa

jarmo.pasanen@laukaa.fi

puh. 0400 806 014

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin
• Kerätään palveluita ja toimintaa parantavia ideoita
• Varmistetaan innovaationhallintapalvelun tietoturvallinen käyttö
• Informoidaan käyttäjää muiden käyttäjien kirjaamista ideoista

Henkilötietojen käsittely perustuu kirjaajan suostumukseen antaa henkilötiedot idean kirjaamisen yhteydessä.

Laki yksityisyyden suojasta työelämästä
13.8.2004/759

Tiedot rekisteriin saadaan ilmoitusvelvolliselta itseltään.

Vastaajan syöttämä ja tallentama aineisto tallentuu sähköiseen
Orchidea tietokantaan automaattisesti. Käyttäjän IP-osoite saadaan
internetliikenteestä käyttäjän käyttäessä palvelua.

 

Idean kirjaaja antaa nimensä ja sähköpostiosoitteensa, kun kirjaa ja lähettää idean palveluun.

Rekisteri koskee palvelua käyttäviä
-kuntalaisia
-paikallisten yhteisöjen edustajia
-henkilöitä, jotka kirjaavat idean palveluun

Käsiteltävät henkilötiedot ovat:
• Käyttäjän koko nimi ja sähköpostiosoite
• Käyttäjän IP-osoite

Muut tiedot
• Idean kuvaus

Ulkoiset luovutukset: Käyttäjien tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle
Perusteet:

Laki yksityisyyden suojasta työelämästä 13.8.2004/759
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1.5.1999/621

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin tai kansainväliselle järjestölle.

Henkilötietoja säilytetään kuusikymmentä (60) päivää Laukaan kunnan ja palveluntarjoajan välisen palvelusopimuksen päättymisen jälkeen.

Rekisteröity voi esittää pyynnöt edellä mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle.

Rekisteröidyn on saatava tieto asiansa etenemisestä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta. Tietyin edellytyksin määräaikaa voidaan pidentää, kunhan siitä ilmoitetaan rekisteröidylle.

Mikäli rekisterinpitäjä ei aio toteuttaa rekisteröidyn pyytämiä toimenpiteitä, rekisteröity voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomen valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Valituksen tekemiseen voi käyttää Tietosuojavaltuutetun toimiston valmiita lomakkeita (https://tietosuoja.fi -> Lomakkeet)

 

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

www.tietosuoja.fi

Tämän henkilörekisterin tietojen pohjalta ei tehdä automaattisia päätöksiä tai profilointeja.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.