Kuinka meillä Laukaan kunnassa säästetään energiaa?

Tenttasimme kunnan tilapalveluista ja kiinteistöistä, valaistuksesta vastaavilta henkilöiltä, miten energiansäästötalkoisiin on tartuttu Laukaan kunnassa.

Kiinteistöissä energiansäästöön on kiinnitetty huomiota jo rakennusten suunnittelu- ja vanhemmissa kiinteistöissä peruskorjausvaiheessa. Laukaan kunta on investoinut viimeisen 10 vuoden aikana noin 100 miljoonaa euroa kouluihin ja kaikissa Laukaan taajamissa onkin uudet tai peruskorjatut sivistyspalveluiden toimitilat. Investointien ansiosta kunnan kiinteistöistä valtaosa on myös nykystandardein energiatehokkaita.

Lisää energiansäästöä haetaan nyt tehdyillä kiinteistöjen lämpötilojen ja valaistusten säädöillä.

Rakennusinvestoinneissa energiatehokkaat ratkaisut

– Valaistustekniikoiden uudistamiseen on viimeisen viiden vuoden aikana panostettu mittavasti. Laukaan kunnan talonrakennusinvestointihankkeissa hyväksytään vain energiatehokasta valaistustekniikkaa ja muita ratkaisuja, tilapalvelupäällikkö Jani Veikkolainen kertoo. Uudis- ja peruskorjaushankkeissa kiinnitetään huomiota myös valaistuksen elinkaareen ja huoltovarmuuteen.

Kiinteistöjen ja valaistuksen energiatehokkuuteen on Laukaassa kiinnitetty huomiota jo suunnitteluvaiheessa. Pienempiä energiansäästövaikutuksia on myös nyt tehtävillä kiinteistöjen lämpötilojen ja valaistusten säädöillä.

Huonelämpötilaa laskettu, katuvaloina energiatehokkaita led-lamppuja

Laukaan kunnan kiinteistöissä huonelämpötilaa on pudotettu yhdellä asteella aiempaan. Kustannussäästöä saadaan arviolta 65 000 euroa vuonna 2023. Huonelämpötiloja ei kuitenkaan lasketa alle terveydensuojelulaissa määritellyn 20 asteen. Säästötoimet eivät koske vanhus- ja vammaispalveluiden toimitiloja eikä päiväkoteja. Lämpötilojen säätämisen jälkeen tilannetta seurataan ja tarvittaessa käydään mittaamassa huonelämpötila ja tarkastetaan lämmityspatterit sekä lattialämmitysjärjestelmät. Ilmanvaihdon toimintaa ei ole ollut tarvetta muuttaa kunnan kiinteistöissä.

Ulkovalaistuksia on myös säädetty. Kiinteistöt, joissa on liikuntasaleja, kuntosaleja tai muuta iltatoimintaa, valot ovat poissa päältä klo 22.30–05.00 välisen ajan. Muissa kiinteistöissä valot sammutetaan tuntia aiemmin eli valot ovat poissa päältä klo 21.30–05. Kustannussäästöä saadaan arviolta 20 000 euroa vuonna 2023.

Turvallisuuden ja rakennuksissa olevien toimintojen vuoksi valot palavat kunnan kiinteistöistä läpi yön terveyskeskuksessa, palvelukoti Kuuselassa, päiväkeskus Woimalassa, Akrossa, Saran ja Niemen asunnoissa, ruokapalvelukeskuksessa, teknisellä varikolla ja paloasemalla.

Katuvaloista ja muista ulkovaloista jo yli puolet on nykyaikaisia led-valaisimia.

-Olemme saavuttaneet valaisin vaihdoilla säästöä huomattavan määrän. Ennen valaisinvaihtoja sähkönkulutus oli noin 2100 MW. Nykyisin käytämme valaistukseen noin 850 MW, kertoo yhdyskuntatekniikan päällikkö Jan Viilos. Laukaan kunnalla on yli 4000 valaistuspistettä.

Kaikissa ledillä toimivissa katu- ja puistovaloissa yöhimmennys

Kaikki rakennettava kunnan katu- ja puistovalaistus toteutetaan käyttäen yöaikaista automaattista himmennystä. Yöhimmennys koskee sekä katualueita että puistoja, pois lukien puistot, joissa on erikoisohjaus. Yöhimmennys on käytössä klo 21–07 välisenä aikana. Himmennys on suurimmillaan yön hiljaisimpina tunteina.

Katuvalojen yöhimmennystä käytetään klo 21 – 07.

Katuvalojen yöhimmennys on käytössä kuntalaisten toiveesta. – Aiemmin toteutetussa kuntalaiskyselyssä toivottiin, että yösammutuksista luovuttaisiin ja öiseen aikaan olisi käytössä pieni perusvalaistus tuomassa turvallisuuden tunnetta sekä palvelemassa yöaikaa liikkuvia, sanoo Viilos.

Led-valojen sammuttamista kokonaan yöajaksi ei suositella, koska se lisää turvattomuuden tunnetta ja sotkee olemassa olevan yli 2000 led-valaisimen yöhimmennysohjelmat. – Valaisimien himmennysohjelman muuttaminen vaatii käynnin jokaisen valaisimen luona. Tästä työstä aiheutuisi enemmän kustannuksia, kuin mitä sähkön säästöstä saataisiin, kertoo Viilos.

Sulan maan aikaan vain suosituimmat ulkoilureitit valaistu

Sulan maan aikana ulkoilureiteistä vain suosituimmat ovat valaistuja pimeän aikaan klo 21.30 saakka pimeäajan klo 21.30 asti. Talvikaudella hiihtoreitit ja luistelukentät valaistaan pimeän aikaan aamulla klo 06 alkaen ja sammutetaan klo 21.30.  Pakkasraja on asetettu -18. Sitä kylmemmällä säällä valot sammuvat, kertoo vs. vapaa-aikajohtaja Satu Rautiainen.

Osa valaistuista liikuntapaikoista ja reiteistä on jo vaihdettu led-valaisimiin ja loputkin vaihdetaan sitä mukaan, kun valaisimien käyttöikä tulee loppuun. Kustannut valaisimien vaihdosta on sen verran iso, ettei ole kustannuksellisesti järkevää vaihtaa toimivia. Led-valaisimissa on mahdollista käyttää yöhimmennystä.

Muita keinoja energiansäästöön Laukaassa

Ulkovalaistuksen syttymis- ja sammumisajankohtaa on vielä mahdollista muuttaa, kertoo yhdyskuntatekniikan päällikkö Jan Viilos. Järkevä aika olisi arviolta noin 20 minuuttia vuorokaudessa, eli 100 h vuodessa valaistuspistettä kohden. Ulkovalaistuksen säätämisellä säästöä olisi mahdollista saada arviolta noin 3 % vuodessa. Rahaksi muutettuna säästöä tulisi nykyisillä sähkönhinnoilla noin 4000 euroa. Jos sähkönhinta tuplaantuisi nykyiseen, säästöä tulisi vastaavasti noin 8000 euroa, laskeskelee Viilos.

-Edellisvuosien aikana on jo tehty ne säästötoimenpiteet, joita on helppo toteuttaa, pohtii Viilos. Vuoden 2023 investointiohjelmaan tekniset palvelut on esittänyt aluevalaistukseen 300 000 euroa. Sillä on tarkoitus jatkaa vanhojen valaisin vaihtoja uusiin energiatehokkaisiin led-valaisimiin. Vaihtamalla loput vanhoista valaisimista, saavutetaan tulevaisuudessa 50–70 000 euron lisäsäästöt/vuosi. Laukaan kunnan valaistuksen suunnitteluohjeessa on myös otettu huomioon energiansäästöasiat.

Blogiin haastatellut asiantuntijat:

Janne Laiho, tekninen johtaja
Jani Veikkolainen, tilapalvelupäällikkö
Jan Viilos, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Ari Viitaniemi, kiinteistönhoitaja
Satu Rautiainen, vs. vapaa-aikajohtaja

Tekniikkaa, tekniikkaa