Valaistuksen suunnitteluohje

Kunnan ulkovalaistuksen suunnitteluohje toimii apuna valaistuksen suunnittelussa, rakentamisessa, ohjauksessa ja kunnossapidossa. Ohjeessa määritellään valaistuksen laadulliset tavoitteet sekä mm. valaisimien ja varusteiden tekniset vaatimukset. Suunnitteluohje on ohjaava työkalu, joka auttaa sekä projektien ulkopuolisia suunnittelijoita että kunnan sisäisiä käyttäjiä.

​Ohjeen avulla kunnan julkinen valaistus ja sen suunnittelu pysyvät johdonmukaisena ja projektien hallinta helpottuu. Lisäksi selkeästi määritellyt tyylilliset ja laadulliset tavoitteet rajaavat käytettävää valaisin-, väri- ja materiaalivalikoimaa, jolloin kalusto ja valaistuksen huolto ovat helpommin hallittavissa.

Valaistuksen suunnittelu on oleellinen osa kunnan julkisia projekteja ja tämän ohjeen avulla kaikkien osapuolten on helpompi kommunikoida valaistukseen liittyvistä tavoitteista. Ohjetta päivitetään säännöllisesti.

Laukaa on perustettu 1593 ja se on yksi Keski-Suomen vanhimpia pitäjiä. Laukaan pinta-ala on 825 km2 ja asukkaita on noin 19 000. Laukaa sijaitsee Jyväskylän seutukunnassa.

Aikoinaan vauraan maanviljelyspitäjän nykypäivään kuuluu teollistuminen ja monipuolinen palvelurakenne. Laukaa tunnetaan myös erittäin yrittäjäystävällisenä ja virkeänä kuntana. Aluetta leimaavat ympäröivä luonto, vesistöt sekä esim. muinaiset Sarakallion luolamaalaukset, joiden kuvioaiheita näkyy mm. kunnan logossa sekä keskustan alueen valaisinpylväissä.

Kuntalaiskyselyssä Laukaa sai kehuja rauhallisuudesta ja luonnonläheisyydestä. Laukaata pidettiin myös erittäin kauniina ja lapsiystävällisenä kuntana, jossa on hyvät kulkuyhteydet ja liikuntamahdollisuudet. Keskustan aluetta leimaavat näyttävät männyt ja ympäröivät metsät ja vesistöt. Lisää keväällä 2019 toteutetun kuntalaiskyselyn tuloksista TÄÄLLÄ.

Kunnan eri strategiat ohjaavat kunnan päätöksentekoa antamalla pitkän aikavälin tavoitteet. Laukaan kunnan strategia 2017-2021 painottaa mm. avoimuutta, osallisuutta, haluaa panostaa kuntalaisten hyvinvointiin ja kehittää palveluitaan. Koko Laukaan kuntastrategia löytyy TÄÄLTÄ.

Kunnan säännöillä ja ohjeilla määritellään toimintatavat ja toimintavaltasuhteet kunnassa. Kunnan säännöt ja ohjeet tarkentavat kunnan tehtävissä niitä asioita, joita ei lainsäädännössä ole huomioitu. Laukaan kunnan säännöt ja ohjeet (mm. valaistukseen kantaa ottava rakennusjärjestys) löytyvät TÄÄLTÄ.

Laukaan kunnalla on lisäksi käytössään KeyLight-järjestelmä, KeyLight on katuvalaistusverkon omistajien ja urakoitsijoiden kattava verkkotietoratkaisu katuvaloverkkojen omaisuudenhallintaan, investointien ja huoltotoimenpiteiden suunnitteluun, verkon nykytilan hahmottamiseen sekä töiden ohjaukseen. KeyLightin avulla katuvaloverkon omistaja, urakoitsijat, suunnittelijat sekä muut sidosryhmät ylläpitävät ja jakavat katuvaloverkon tarkan dokumentaation verkon kohteiden sijainti- ja ominaisuustietoineen sekä ohjaavat hallitusti verkon ylläpitoon liittyviä työtehtäviä.

Laukaassa KeyLight-järjestelmän sisältö kehittyy ja täydentyy parhaillaan. 

Luonto ja vesistöt ovat tärkeässä roolissa Laukaassa, sekä asukkaille että vierailijoille. Valaistuksen laadukkaassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti kestäviin ja ekologisiin ratkaisuihin sekä välttää mahdollisuuksien mukaan häiriövaloa ja valosaastetta. Erityisesti vesistöjen läheisyydessä tulee huomioida valon suuntautuminen vain halutuille alueille, ei vesistöihin päin.

Valaistuksen tulee olla häikäisemätöntä ja harkittua, valaistuksen ylimitoitusta tulee välttää ja tarvittaessa kahden valaistusluokan rajoilla tulee valita alempi valaistustaso.

Valaistuksessa käytetään yleisesti vain värilämpötilaa 3000K. Kylmän valkoisen valon käyttö 4000K sallitaan urheilukentillä, kuntoradoilla ja muilla liikunta-alueilla.

Muissa tapauksissa värillisen valon ja eri värilämpötilojen käytöstä tulee keskustella tilaajan kanssa kohdekohtaisesti. Esimerkiksi taide- ja erikoiskohteissa käyttö voi olla perusteltua.

Valaistuslaskennassa käytetään huoltokerrointa 0.88.

Kunnan ulkovalaistuksen suunnitteluohje toimii apuna valaistuksen suunnittelussa, rakentamisessa, ohjauksessa ja kunnossapidossa. Ohjeessa määritellään valaistuksen laadulliset tavoitteet sekä mm. valaisimien ja varusteiden tekniset vaatimukset. Suunnitteluohje on ohjaava työkalu, joka auttaa sekä projektien ulkopuolisia suunnittelijoita että kunnan sisäisiä käyttäjiä.

Ohjeen avulla kunnan julkinen valaistus ja sen suunnittelu pysyvät johdonmukaisena ja projektien hallinta helpottuu. Lisäksi selkeästi määritellyt tyylilliset ja laadulliset tavoitteet rajaavat käytettävää valaisin-, väri- ja materiaalivalikoimaa, jolloin kalusto ja valaistuksen huolto ovat helpommin hallittavissa.

Valaistuksen suunnittelu on oleellinen osa kunnan julkisia projekteja ja tämän ohjeen avulla kaikkien osapuolten on helpompi kommunikoida valaistukseen liittyvistä tavoitteista. Ohjetta päivitetään säännöllisesti.

Koko ohje ladattavissa PDF-muodossa TÄÄLTÄ

Ohjeen on tuottanut Laukaan kunnalle valaistuskoordinaattori Elisa Hillgen, Valosilmä ky

Työryhmässä mukana:

 • Kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt
 • Yhdyskuntatekniikan päällikkö Jan Viilos
 • Suunnitteluinsinööri Ari Heikkinen
 • Puistomestari Kalevi Lahtonen
 • Rakennustarkastaja Päivi Niemi
 • Huoltotyö Pentti oy, Jari Pentti. Valaistuksen huolto ja urakointi

Lisätietoja kunnan valaistuksesta löytyy Laukaan nettisivuilta osoitteesta  www.laukaa.fi/palvelut/katuvalaistus.

Katuvalaistuksesta vastaavat henkilöt (sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@laukaa.fi):

 • Katurakennusmestari Kirsi Kalliokoski, puh. 040 6530 524
 • Yhdyskuntatekniikan päällikkö Jan Viilos, puh. 040 5835 320
 • Suunnitteluinsinööri Ari Heikkinen, puh. 040 8459 173 (katujen suunnittelu ja rakentaminen)
 • Puistomestari Kalevi Lahtonen, puh. 0400 411 765 (puistot, viheralueet, uimarannat, torit ym.)

Suunnitelman koostanut Elisa Hillgen, elisa.hillgen@valosilma.com

Valaisimet

Valaisvalikoima ja käytettävien värien määrä tulee olla harkittu ja kohtalaisen suppea. Maalattujen valaisinkalusteiden väreinä käytetään pääasiassa harmaan eri sävyjä sekä Laukaalle tyypillisiä ruskean sävyjä (esimerkit alla)

Valaisinten ja pylväiden väri sovitetaan ympäristöön ja rakennuksiin.

Katuvalaisimina käytetään tasolasisia malleja ja valo suunnataan kohteeseensa. Valaistus ei saa aiheuttaa häiriötä tai häikäisyä, ja puita tai julkisivupintoja valaistaessa valo rajataan mahdollisimman tarkasti kohteeseensa.

Katu- ja reittivalaistus keskustojen ulkopuolella toteutetaan vakiovalaisimilla ja myös sinkityt, maalaamattomat pylväät sallitaan. Keskustassa, taajamakeskustoissa ja erikoiskohteissa valaisinten muotoiluun tulee kiinnittää huomiota, ja esimerkiksi eri taajamakeskusten omaa identiteettiä voi nostaa esiin erikoisratkaisuilla. Huollettavuus ja ylläpitokustannukset tulee säilyä kuitenkin kohtuullisina.

Klikkaa kuvaa isommaksi.

Laukaan keskustassa on olemassa erikoispylväät, joissa on käytetty materiaalina corten-terästä.

Ruskeat, luonnolliset ja mäntyjen runkoja muistuttavat sävyt tukevat hyvin Laukaan identiteettiä ja toistavat luonnonläheistä ilmettä. Käytettävät värit esim:

 • Corten
 • Corten-jäljitelmä (Mars 2525)
 • Suklaanruskea RAL 8017
 • Tummaruskea väri RAL 8019​

Leppäveden liikuntapuiston alueella käytettävä sinisen sävy on RAL 5019.

Sama väri voi toistua Leppäveden alueen muilla aluilla ja kaduilla (pääsääntöisesti pylväissä).

Ulkovalaistuksen ratkaisujen on oltava laadukkaita, turvallisia ja ilkivallan kestäviä. Käytettävien valaisimien on oltava pitkäikäisiä, kestäviä ja kierrätettäviä sekä energiatehokkaita.

Tavoitteena on käyttää laadukasta, uutta tekniikkaa ja huomioida tulevaisuuden haasteet esim. ohjaustekniikan suhteen. Ratkaisut tulee valita kohteen ja käyttötarkoituksen mukaan, kunnan identiteetti ja alueen ominaispiirteet huomioiden.

 • Valaisimen tulee olla CE-merkitty
 • Käyttölämpötila -25°C astetta
 • Kosteussuojaluokka IP 65
 • Ilkivallan kesto IK 08, erityistä huomiota vaativissa kohteissa tarvittaessa enemmän (ilkivallalle herkät alueet, alikulkutunnelit ja puistot)
 • Takuuaika vähintään 5 vuotta
 • Ledivalaisimen elinikä vähintään 80 000h LB​
 • Valaisimen runko on kokonaan terästä tai alumiinia ja kaikki sen osat on oltava korroosionkestävää materiaalia ja käytössä pitkäikäisiä.
 • Valaisimen valoaukon suojan ja heijastimen on oltava muuttumatonta (kellastuminen, tummentuminen) ja siistinä pysyvää materiaalia. Valoa läpäisevä materiaali on lasia tai iskunkestävää, ei-kellastuvaa akryylimuovia (tai UV-suojattua polykarbonaattia).
 • Valaisimen rakenteen on oltava sellainen, että valaisimen sisään ei kerry kondenssivettä.
 • Valaisimissa ei saa olla irrallisia osia, teräviä kulmia tai saumoja.
 • Johdotusteiden ja läpivientiaukkojen on oltava sileitä ja niissä ei saa olla teräviä reunoja. Läpivientiaukkojen on oltava sellaisia, että valaisimen kotelointiluokka säilyy koko valaisimen suunnitellun käyttöiän ajan.
 • Kallistuskulman tulee olla säädettävissä.
 • Valaisimen kiinnitystarvikkeiden kiinnitettäessä pylvääseen on oltava samoin pintakäsiteltyjä kuin valaisin. Sähkösinkittyjä kiinnikkeitä ei saa käyttää. Myös valaisimen omien kiinnitysruuvien tulee olla kestävää materiaalia, kuten RST:tä.

​Valaisinpylväinä käytetään ensisijaisesti standardoituja vakiorakenteisia kuumasinkittyjä teräksisiä (maalattuja) kartiopylväitä ja niihin sopivia valaisinvarsia. Erikoisvalaistuskohteissa käytettävistä pylväistä piirretään tapauskohtaisesti detaljikuvat, joiden mukaan pylväät valmistetaan.

Pylväät, joihin tulee erillinen valaistuksen ohjainlaite, on varustettava kahdella kytkentäaukolla, alempi tulee kaapelien kytkentää varten ja ylempään tulevat mahdolliset valaistuksen säätölaitteet tai liikennevalojen kytkentä.

​Puupylväillä toteutettu valaistusratkaisu on oltava perusteltu lyhyestä elinkaaresta johtuen ja sille on tehtävä ylläpitosuunnitelma. Puujäljitelmäkuvioisia metallipylväitä voidaan käyttää erikoiskohteissa tai esim. pienempien taajamakeskusten identiteettiä korostamaan.

Valaisinvarsien kallistuskulma on max 5 astetta.

Suunnittelun avuksi taulukko pylväistä ja jalustoista.

Yöhimmennys

Kaikki rakennettava kunnan katu- ja puistovalaistus toteutetaan jatkossa käyttäen yöaikaista automaattista himmennystä. Kuntalaiskyselyssä nousi esiin toive, että sammutuksista luovuttaisiin ja öiseen aikaan olisi käytössä hyvin pieni perusvalaistus tuomassa turvallisuuden tunnetta ja palvelemassa öiseen aikaa liikkuvia. Yöhimmennys koskee sekä katualueita että puistoja (poislukien puistot, joissa erikoisohjaus).

Klikkaa kuvaa suurentaaksesi sitä.​

HUOM! Himmennystaulukkoa voi ja tulee tarkastella lähitulevaisuudessa sekä aluekohtaisesti

​​Sammutukset ja katkot

Kesäksi katu- ja puistoalueiden valaistus sammutetaan toukokuun lopulta heinäkuun loppuun (Viikot 22-30)

Erikoisohjaus

Esimerkiksi kentät ja urheilualueet voidaan varustaa painonappiohjauksella, mikäli käyttöaste on pimeän aikaan kohtalaista. Painonappiohjauksessa valaistus on perustilanteessa himmennettynä 10% tasolle, mutta käyttäjä voi tarvittaessa sytyttää valot 100% teholle tietyksi ajaksi. Painonappin sijainti ja käyttöohjeistus tulee suunnitella alueella mahdollisimman käyttäjäystävällisesti.

Painonappiohjausta voi harkita myös rakennettavissa leikkipuistoissa yöhimmennyksen sijaan.

Tekniikka

 • ​Pääkaduilla pylväskorkeus on yleisimmin 10m ja valaistusluokka M3
 • Kokoojakaduilla pylväskorkeus on 8m ja valaistusluokka M4.
 • Tonttikaduilla pylväskorkeus 6m ja valaistusluokka M5.
 • Kevyen liikenteen väylillä ja puistoissa pylväskorkeus 5-6m ja valaistusluokka P5.

Mikäli katualueiden lähellä on erityispiirteitä kuten näyttäviä puita, kallioita tai maamerkkejä, tulee erikoisvalaistusta harkita ympäristön ja taajamakuvan mukaan. Erikoisratkaisut tulee esittää tilaajalle pimeän ajan havainnekuvien kera.

Samalla alueella kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä pyritään käyttämään samaa valolajia ja samaa värilämpötilaa 3oooK.

Tie- ja katualueiden valaistuksessa käytetään pääasiassa pylväs- ja pollarivalaistusta. Seinä- ja vaijerivalaistus ovat mahdollisia, mutta keskusteltava erikseen tilaajan ja kiinteistön omistajan kanssa. Tulevaisuuden yhteisratkaisut ovat suositeltavia päällekkäisyyden välttämiseksi etenkin taajamakeskustoissa.

Puistojen valaistuksen laatutaso määräytyy puiston sijainnin ja merkittävyyden mukaan. Yleisesti puistoissa käytetään 5m kartiopylvästä ja tyyliin, aikakauteen ja tarkoitukseen soveltuvaa valaisinmallia. Kaikki rakennettavat leikkipuistot valaistaan.

Valaisinten tekniset vaatimukset on samat sekä katualueilla että puistoissa.

 • Pollarivalaisimet väylillä ja puistoympäristössä sallitaan, mutta esim. talvikunnossapito huomioitava ahtailla alueilla.
 • Puistojen ja leikkialueiden valaistusluokka tulee olla läheisten kevytväylien kanssa yhtenevä (yleisimmin P5)
 • Maavalojen ja erikoisratkaisuiden käyttö on mahdollista perusvalaistuksen lisäksi. Valoa voi myös intergoida leikkivälineisiin tai kalusteisiin. Maavaloissa ja kiinteissä intergroiduissa ratkaisuissa on mietittävä valaisimen elinkaari sekä huollettavuus.
 • Puistoraittien ulkopuolella voidaan valaistuksella tuoda esille puita, istutusryhmiä ja mahdollisia puistorakenteita.
 • Julkiset taideteokset tulisi aina mahdollisuuksien mukaan valaista, erikoisvalaistustavat on sallittuja näissä ja kohteesta tulee keskustella tilaajan (ja tarvittaessa esim. museoviraston edustajan) kanssa. Katso lisää kohdasta Erikoiskohteet

​Leikkipuistoissa voi valaisimen värimaailma yhdistyä välineiden tai kalusteiden väriin. Lue lisää valaisinmalleista, väreistä ja materiaaleista.

 • Urheilualueet valaistaan maltillisesti ja vältetään häiriövaloa.
 • Urheilukentillä kentän koko määrittelee valaistuskorkeuden, 8-20m.
 • Puistojen yhteydessä yleisillä kentillä käytetään keskimääräistä 20-30 luksin valaistustasoa.
 • Kenttien valaistus päätetään tapauskohtaisesti ja käytön aktiivisuutta tulee arvioida vaikka talvikunnossapitoa ei olisi (lumeton aika on hyvin pitkä osa talvea).
 • Ulkoilu- ja hiihtoreiteillä pyritään jatkossa välttämään ilmakaapelointeja ja käyttämään uusissa kohteissa mahdollisuuksien mukaan maakaapelointia.
 • Ulkoiluradoilla ja kentillä sallitaan 4000K värilämpötila.
 • Urheilukentillä ja muilla harrastusalueilla tulee suosia energiaystävällisiä ohjausratkaisuja, esim. painonappiohjaus.

Erikoiskohteissa, kuten taajamakuvallisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet sekä valotaidetta tai erikoisratkaisuja sisältävät kohteet tulee aina suunnitella asiantuntevan valaistussuunnittelijan johdolla ja tarpeen mukaan liittää projektiin myös muita asiantuntijoita, kuten taidekoordinaattori, museoviraston edustaja tms.

Erikoisvalaistuksesta tulee esittää tilaajalle pimeän ajan havainnekuva ja sisällyttää suunnitelmaan selostus valaistustavoista, valaisinmalleista kuvineen ja teknisine tietoineen.

​Erikoiskohteista tulee suunnitelman yhteydessä tai projektin valmistuttua toimittaa tilaajalle huoltosuunnitelma, jonka mukaan valaistusta sitoudutaan tilaajan toimesta huoltamaan.

​Taajamakuva- ja taidetyöryhmä voi käyttää suunnitelmien arvioinnissa apuna ulkopuolisia valaistusasiantuntijoita. Erikoiskohteissa työryhmän tulee kiinnittää huomiota valaistuksen huollettavuuteen, häikäisyn ja häiriövalon hallintaan, valaistusidean soveltuvuuteen ja ympäröivän alueen vaikutuksiin.

Tienvarsilla sijaitsevat valomainokset ja näytöt tulee sijoittaa siten, että ne eivät häiritse liikennettä tai kiinnitä autoilijoiden huomiota esim. nopeasti liikkuvaan tai vaihtuvaan kuvaan. Mainoksen tulee sopeutua ympäristöön ja olla helposti huollettavissa ilman haittoja liikenteelle tai ympäröivälle toiminnalle. Mainos tai näyttö ei saa muistuttaa liikenteenohjauslaitteita, eikä vaarantaa liikenneturvallisuutta.

​Taajama-alueilla sijaitsevat mainokset ja näytöt tulee soveltua alueen ilmeeseen ja olla kirkkaudeltaan maltillisia. Mainosvalolaitteen tuottama valon määrä ja laitteen pintakirkkauden tulee olla tasapainoisia suhteessa alueen muihin mainoksiin ja ympäristöön. Pintakirkkauden tulee olla säätyvissä ympäröivän valaistusolosuhteen mukaan. Valaistun mainospinnan max. luminanssi 300 cd/m2.

​Mainosnäyttöjä voi käyttää vain valaistuilla tieosuuksilla. Häiriövalo tulee rajata, jotta viereisille kiinteistöille ja ympäristölle ei aiheudu haittaa.

​Suunnittelu- ja lupavaiheessa tulee tilaajalle esittää havainnollinen, esim. sijainnista otettuun valokuvaan tehty visualisointi, josta käy ilme mainoksen/näytön todellinen sijainti, koko ja ilme. Taulujen käyttöönotto edellyttää taajamakuvatyöryhmän suorittamaa loppukatselmusta. Katselmuksella varmistetaan, että mainostaulut ja ympäristö rakennetaan lupaehtojen mukaisesti.

Kuntalaisia rohkaistaan aktiivisesti havainnoimaan ympäristöään ja ilmoittamaan mahdollisista häiriö- tai vikatilanteista. 

​​Lisätietoja valaistuksesta

www.laukaa.fi/palvelut/katuvalaistus

​Palautetta ja kehitysehdotuksia kunnan valaistukseen

Jan Viilos

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

040 583 5320

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Vikailmoitukset

Ilmoita rikkinäisistä lampuista tai valaistuksesta Laukaan palautepalvelun kautta. Valitse ”Liikenne ja yleiset alueet” ja sieltä palautteen aihe.

Anna palautetta