Työpaikan suositteluprosentti on valtakunnan huippua – hyvinvointibotti kyselee työssä jaksamisesta

Jotain erityistä Laukaassa on. Tiedämme, että meillä on vähän huonot palkat. Tiedämme, että meillä on vähän huonompi taloustilanne kuin muualla. Siitä huolimatta meillä viihdytään ja meille halutaan töihin. Lue lisää Laukaan tuoreesta henkilöstöraportista talous- ja henkilöstöjohtaja Eero Raittilan blogikirjoituksesta.

Työhyvinvointikyselyssä Laukaan kunta napsii kärkisijat valtakunnallisessa vertailussa. Siitäkin huolimatta, että kunnan taloustilanne on tiukka eivätkä palkatkaan ole kunta-alan korkeimpia.

Jälleen kerran vuonna 2023 hyvinvointikyselyssä tulokset paranivat edellisestä vuodesta. Kymmenessä kysymyksessä 26 kysymyksestä olimme verrokkikuntien* parhaita tai jaetulla ykkössijalla. Yksi niistä oli työpaikan suositteluprosentti – jopa 86 % työntekijöistämme suosittelisi nykyistä työpaikkaansa tuttavalleen. Suositteluprosentti kasvoi kaksi prosentiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.

Jopa 86 % työntekijöistämme suosittelisi nykyistä työpaikkaansa tuttavalleen.

Laukaan kunnan työhyvinvointikysely 2023

Hyvinvointibotti madaltaa kynnystä avun pyytämiseen

Henkilöstön hyvinvointi on Laukaan kuntastrategian ytimessä. Hyvinvoivat ja uudistumiskykyiset työyhteisöt on nimetty keskeiseksi menestystekijäksi. Hyvinvoinnille ja uudistumiskyvylle onkin kysyntää juuri nyt, kun kuntakenttä ja koko julkinen sektori ovat uudistusten myllerryksessä ja Laukaan kunta siinä sivussa vielä poikkeuksellisessa talouspinteessä. Laukaan vuonna 2023 laadittu talouden tasapainottamisohjelma ottaa viisaasti ja strategian mukaisesti henkilöstön hyvinvoinnin edistämisen taloustavoitteeksi. Paremmin voiva henkilöstö tuottaa taloudellisesti paremman lopputuloksen.

Työn kuormittavuuteen ja uupumiseen liittyvät mielenterveyden häiriöt ovat nyt henkilöstöjohtamisen ongelmalistamme kärkipäässä. Henkilöstöjohtamisen tulevien vuosien trendejä ovat selvästi työkyky- ja työurajohtaminen ja niiden sisällä korostuu erityisen paljon mielen hyvinvoinnin tuki. Laukaa on ottanut rohkeita askeleita ja lähtenyt kokeilemaan erilaisia tapoja tukea työntekijöitä ennen kuin haasteet muuttuvat sairauspoissaoloiksi. Vuonna 2023 kehitetty hyvinvointibotti madaltaa kynnystä avun pyytämiselle ja ohjaa avun tarvitsijan oikealle auttajalle. Ensimmäiset tulokset botin käytöstä ovat erittäin rohkaisevia ja käyttöä laajennetaan vuonna 2024 mahdollisimman suureen osaan henkilöstä.

Sivistyspalveluissa työskentelee 76,7 %, teknisissä palveluissa 16,8 % ja konsernihallinnossa 6,5 % henkilöstöstä. Kaikkiaan työtä tehtiin 870 henkilötyövuotta.

Laukaan kunnan henkilöstöraportti 2023

Henkilöstöraporttimme kuvastaa Laukaan kunnan henkilöstön tilaa ja tunnuslukuja vuonna 2023. Tunnusluvut ovat kiinnostavia, mutta niissä on se vaara, että ihmiset hukkuvat tunnuslukujen sekaan, alle ja taakse. Minkään mittainen raportti ei riittäisi kertomaan niitä kaikkia upeita kokemuksia ja kohtaamisia, joita työntekijämme tekevät mahdollisiksi ja myös itse kokevat päivittäin. Laukaassa on jotain erityistä ja se erityisyys ei ole tupsahtanut jostakin taivaalta, se on rakennettu yhdessä ja sydämellä.

Henkilöstöraportti sisältää tietoa Laukaan kunnan henkilöstörakenteesta, poissaoloista, vaihtuvuudesta ja eläköitymisestä, työhyvinvoinnista, työkyvyn tuesta ja henkilöstöeduista, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä, osaamisen kehittämisestä ja rekrytoinnista. Henkilöstöraportti on mielenkiintoista luettavaa HR-asioiden parissa työskenteleville mutta myös muille kunnan työntekijöille ja kunta-alan työstä kiinnostuneille.

Laukaan kunnan henkilöstöraportteihin voit tutustua henkilöstöhallinnon verkkosivuilla.

Kirjoittaja Eero Raittila on Laukaan kunnan talous- ja henkilöstöjohtaja.


Laukaan kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2023 henkilöstöraportin 22.4.2024. Laukaan kunnassa tehtiin vuonna 2023 yhteensä 874 henkilötyövuotta, josta vakinaisen henkilöstön osuus oli 570 ja määräaikaisten osuus 304. Osa-aikatyötä tehtiin 168 henkilötyövuoden edestä.

Liekkiä Laukaaseen –kuntastrategiassa yksi kolmesta pääkohderyhmästä on työntekijät ja tavoitteena on hyvinvoivat ja uudistumiskykyiset työyhteisöt. Tavoitteen onnistumista mittareita ovat asiakas- ja asukastyytyväisyyskyselyt, saadun palautteen hyödyntäminen, henkilöstön hyvinvointikysely, rekrytoinnin onnistuminen ja henkilöstön aloitteellisuus.

Laukaan kunnassa tehtiin vuonna 2023 yhteensä 874 henkilötyövuotta, josta vakinaisen henkilöstön osuus oli 570 ja määräaikaisten osuus 304. Osa-aikatyötä tehtiin 168 henkilötyövuoden edestä. Esihenkilöasemassa työskenteli 57 henkilöä vuonna 2023. Tehty työmäärä väheni 303 henkilötyövuodella edelliseen vuoteen nähden, kun sote-uudistuksen yhteydessä henkilöstöä siirtyi kunnista hyvinvointialueille.

Eero Raittila