Henkilöstöhallinto

Laukaan kunnan arvojen mukainen toiminta näkyy henkilöstöhallinnon työnkuvassa avoimena, toimeen tarttuvana ja osallistavana työotteena. Henkilöstön hyvinvointi on keskeisessä roolissa ja ihmisläheinen palvelu sekä vastuullisuus ovat jokaisen kunnan yksikön lähtökohtia. Pitkäjänteinen, johdonmukainen ja tasapuolinen henkilöstöpolitiikka ovat Laukaan kunnan henkilöstöpolitiikan kulmakiviä, joihin sitoutuu tiiviisti henkilöstön osallistaminen ja yhdessä tekemisen ilo. Nämä ominaisuudet kannustavat henkilöstöä kehittämään osaamistaan entistä laadukkaampaan suuntaan. Osaava ja muutoskykyinen henkilöstö mahdollistaa entistä paremman palvelun ja innovatiivisen työympäristön.

Laukaan kunta panostaa henkilöstön hyvinvointiin monin tavoin. Kunnalla on kattava ja toimiva työterveyspalvelu. Kunnassa on käytössä liikunta- ja kulttuurietuus, jonka avulla tuetaan omaehtoista hyvinvoinnista huolehtimista. Lisäksi vuonna 2021 käynnistettiin hyvinvointivalmennus noin 250 työntekijälle. Hyvinvointi rakentuu kuitenkin ennen kaikkea hyvästä työilmapiiristä ja luottamuksen ja arvostuksen kokemuksesta, joita ruokitaan hyvällä johtamisella.

Henkilöstöhallinto toimii johdon ja esihenkilöstön tukena ja auttaa henkilöstöä koskevissa asioissa.

Henkilöstöhallinnon vastuualueet

  • neuvonta yleisissä palvelussuhdeasioissa
  • neuvonta palkka-asioissa
  • työhyvinvointiasiat
  • työterveyshuolto
  • yhteistoiminta
  • rekrytoinnin tuki
  • yhteiset henkilöstökoulutukset

Tehtäväkenttään kuuluvat olennaisesti HR-prosessien, käytäntöjen ja ohjeistusten sekä palkitsemisjärjestelmän kehittäminen.

Laukaan kunnassa on oma palkkahallinto. Palkkahallinto vastaa koko henkilöstön palkanlaskennasta.

Laukaan kunnassa työsuojeluorganisaatio on henkilöstöhallinnosta erillinen, mutta työsuojelua toteutetaan tiiviissä yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa.

Lisätietoja

Yhteistyöryhmä toimii yhdistettynä yhteistoimintaelimenä sekä työsuojelutoimikuntana. Yhteistyöryhmään kuuluvat työnantajan edustajina henkilöstöhallinto, työsuojelupäällikkö ja kunnanhallituksen edustaja ja henkilöstön edustajina pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.

Palkkaustyöryhmä on henkilöstöhallinnon ja pääluottamusmiesten muodostama ryhmä, jossa käsitellään koko henkilöstöä koskevia palkkaukseen ja paikalliseen sopimiseen liittyviä asioita.

Henkilöstöraportit

Lisätietoja

Eero Raittila

Talous- ja henkilöstöjohtaja

040 663 7306

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Kaija Koskenniemi

Henkilöstösuunnittelija

050 315 3310

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Palkkasihteerit
Satu Ketopaikka

Palkkasihteeri

050 315 3316

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Kirsi Häkkinen

Toimistosihteeri

050 315 3314

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Kristiina Kupari

Palkkasihteeri

050 315 3311

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Minna Mähönen

Palkkasihteeri

050 315 3312

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Kunnanvirasto

Kuntala väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa