Ehkäisevän päihdetyön koulutustarjontaa syksyllä 2021

Syksyllä on tarjolla useita ehkäisevään päihdetyöhön liittyviä koulutuksia mm. ammattilaisille, kuntalaisille (kuten vanhemmat, nuoret & muut kuntalaiset) sekä järjestöille ja vapaaehtoisille. Koulutukset ovat maksuttomia ja toteutetaan etänä.

Ammattilaisille sekä järjestötoimijoille suunnatut Ehkäisevän päihdetyön osaajakoulutukset ovat koulutukset numero 4, 10, 14, 17 ja 18.

 1. 26.8. 2021 klo 17-19. Ensihuoli-koulutus: Nuorten digipelaaminen ja päihteet.

Koulutus on suunnattu kasvattajille ja muille aikuisille, joita nuorten digipelaaminen ja päihteiden käyttö koskettaa: https://ehyt.fi/tapahtuma/ensihuoli-nuorten-digipelaaminen-ja-paihteet-verkkokoulutus/

 1. 31.8. 2021 klo 17-19.Ensihuoli-koulutus.

Koulutuksessa saat näkökulmia, ajatuksia ja vinkkejä puheeksi ottoon päihdeasioista, sekä omaan jaksamiseen, tuntemuksien käsittelyyn ja hyvinvointiin. Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka kaipaavat välineitä arkipäivän päihdehaittojen ja niistä syntyneen huolen kohtaamiseen ja puheeksi ottoon ihmisenä ihmiselle. Lisäksi koulutukseen voivat osallistua kaikki, joita kiinnostaa mahdollisuus toisten auttamisesta ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnassa. Ensihuoli ei ole ammattilaiskoulutus:  https://ehyt.fi/tapahtuma/ensihuoli-koulutus-2/

 1. 1.9. 2021 klo 10-10.45 E-Elokolon rahapelitietoisku: Oma ja läheisen rahapelaaminen.

Koulutus on suunnattu erityisesti kohtaamispaikkojen kävijöille, vapaaehtoisille sekä yhdistystoimijoille suunnattu, mutta on kaikille muillekin avoin: https://ehyt.fi/tapahtuma/e-elokolon-rahapelitietoisku-oma-ja-laheisen-rahapelaaminen/

 1. 8.9. 2021 klo 9.00. Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus: Muslimiperheet asiakkaana ja kumppanina

Kohderyhmänä ovat järjestötoimijat, sote- ja kasvatusalan ammattilaiset, jotka haluavat vahvistaa kulttuurista ymmärrystään ja maahanmuuttajatyön ammattilaiset, jotka haluavat vahvistaa ehkäisevän päihde- ja rahapelityön osaamistaan: https://ehyt.fi/tapahtuma/ehkaisevan-paihdetyon-osaaja-koulutus-muslimiperheet-asiakkaana-ja-kumppanina/

 1. 9.9.2021 klo 14-16. Ajankohtaista tietoa alkoholista, käyttö nuorten keskuudessa ja ilmiö käytön takana

Koulutuksesta hyötyvät kaikki nuoria työssään kohtaavat ammattilaiset: https://ehyt.fi/tapahtuma/ajankohtaista-tietoa-alkoholista-kaytto-nuorten-keskuudessa-ja-ilmio-kayton-takana/

 1. 13.9. 2021 klo 12-15. Rahapelit puheeksi selkokielellä -koulutus.

Koulutus tarjoaa vammaispalveluissa työskenteleville ammattilaisille ja muille kehitysvammaisten kanssa työskenteleville tietoa rahapelaamisesta, siihen liittyvistä haitoista ja niiden ehkäisystä sekä riski- ja ongelmapelaamisen tunnistamisesta. https://ehyt.fi/tapahtuma/rahapelit-puheeksi-selkokielella-koulutus/

 1. 14.9. 2021 klo 17-19 Ensihuoli-koulutus: Syömishäiriö ja päihteet.

Koulutus on suunnattu kaikille, joita syömishäiriö ja päihteet jollain tavalla koskettaa: https://ehyt.fi/tapahtuma/ensihuoli-syomishairio-ja-paihteet-verkkokoulutus/

 1. 22.9. 2021 klo 17-19.Ensihuoli-koulutus: Omillaan asuvat nuoret aikuiset

Koulutus on suunnattu nuorisoasunnoissa ja asuntoloissa asuville nuorille. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Nuorisoasuntoliitto ry:n kanssa:https://ehyt.fi/tapahtuma/ensihuoli-koulutus-omillaan-asuvat-nuoret-aikuiset/

 1. 30.9. 2021 klo 9-11. Rahapelihaittakoulutus järjestöille.

Koulutuksen tavoitteena on järjestöjen tietoisuuden lisääminen rahapelihaitoista ja EHYT ry järjestää tämän koulutuksen SOSTEn jäsenjärjestöille ja EHYTin jäsenyhdistyksille: https://ehyt.fi/tapahtuma/rahapelihaittakoulutus-jarjestoille-2/

 1. 5.10. 2021 klo 13-15.30. Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus: Huumeiden puheeksi otto.

Kohderyhmänä ovat hyvinvointi- ja ehkäisevää päihdetyötä tekevät toimijat:  https://ehyt.fi/tapahtuma/ehkaisevan-paihdetyon-osaaja-koulutus-huumeiden-puheeksiotto/

 1. 9.11. 2021 klo 17-19. Ensihuoli-koulutus

Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka kaipaavat välineitä arkipäivän päihdehaittojen ja niistä syntyneen huolen kohtaamiseen ja puheeksiottoon ihmisenä ihmiselle. Lisäksi koulutukseen voivat osallistua kaikki, joita kiinnostaa mahdollisuus toisten auttamisesta ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnassa. Ensihuoli ei ole ammattilaiskoulutus: https://ehyt.fi/tapahtuma/ensihuoli-koulutus-3/

 1. 10.11. 2021 klo 17-19.Ensihuoli-koulutus yläkouluikäisten vanhemmille

Kohderyhmänä ovat vanhemmat, jotka kaipaavat välineitä nuorten päihdehaittojen ja niistä syntyneen huolen kohtaamiseen ja puheeksi ottoon: https://ehyt.fi/tapahtuma/ensihuoli-koulutus-ylakouluikaisten-vanhemmat/

 1. 9.11. 2021 Ajankohtaista tietoa kannabiksesta -webinaari https://ehyt.fi/tapahtuma/ajankohtaista-tietoa-kannabiksesta-webinaari/

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut ja EHYT ry järjestävät yhdessä Ajankohtaista tietoa kannabiksesta -koulutuksen.Koulutuksesta hyötyvät kaikki, jotka kohtaavat työssään kannabista käyttäviä henkilöitä, erityisesti nuoria 16–29 -vuotiaita.

Koulutus on osa neliosaista koulutussarjaa. Sarjan muut koulutukset ovat:

 • Ajankohtaista tietoa pelikasvatuksen tueksi 13.4.2021 klo 14–16 (mennyt koulutus)
 • Ajankohtaista tietoa nikotiinituotteista 11.5.2021 klo 14–16 (mennyt koulutus)
 • Ajankohtaista tietoa alkoholista, käyttö nuorten keskuudessa ja ilmiö käytön takana 9.9.2021 klo 14–16, kts edellä tämän info
 1. 10.11. 2021 klo 9-11.30. Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus: Päihdeasioiden puheeksi otto

Kohderyhmänä ovat ammattilaiset mm. kunnissa ja sote-kuntayhtymissä sekä muut ehkäisevästä päihdetyöstä kiinnostuneet: https://ehyt.fi/tapahtuma/ehkaisevan-paihdetyon-osaaja-koulutus-paihdeasioiden-puheeksiotto/

 1. 10.11. 2021 klo 17-19.Ensihuoli-koulutus yläkouluikäisten vanhemmille

Kohderyhmänä ovat vanhemmat, jotka kaipaavat välineitä nuorten päihdehaittojen ja niistä syntyneen huolen kohtaamiseen ja puheeksi ottoon: https://ehyt.fi/tapahtuma/ensihuoli-koulutus-ylakouluikaisten-vanhemmat/

 1. 11.11. 2021 klo 12-16 Raha pelissä. Digi- ja rahapelaamisen hämärtyneet rajapinnat -seminaari. Tämä toteutetaan Helsingissä ja striimataan verkkoon

Seminaari on tarkoitettu sote-ammattilaisille, lasten ja nuorten parissa toimiville, järjestötoimijoille sekä kaikille raha- ja digitaalisen pelaamisen teemoista kiinnostuneille. 

Ilmoittautuminen alkaa elokuun lopussa. Tarkempi ohjelma julkaistaan alkusyksystä: https://ehyt.fi/tapahtuma/raha-pelissa-digi-ja-rahapelaamisen-hamartyneet-rajapinnat-seminaari/

 1. 16.11. 2021 klo 13-15. Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus: Päihteet puheeksi ikääntyvän kanssa

Osaajakoulutuksessa syvennetään osallistujien ymmärrystä ikäihmisten päihteiden käytöstä ja hyvinvoinnista, ikääntymisen ja päihteiden vaikutuksista. Koulutuksessa annetaan valmiuksia käydä keskustelua päihteistä, ottaa rohkeammin päihteet puheeksi ja tuetaan valmiuksia tunnistaa päihteiden riskikäyttöä. Koulutus antaa välineitä päihteiden käytön arviointiin ja puheeksiottoon: https://ehyt.fi/tapahtuma/ehkaisevan-paihdetyon-osaaja-koulutus-paihteet-puheeksi-ikaantyvan-kanssa/

 1. 2.12. 2021 klo 9.30 – 11.30 Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus: Puhutaan rahapelaamisesta.

Kohderyhmänä ovat kuntien, seurakuntien ja järjestöjen ammattilaiset ja vapaaehtoiset, jotka työskentelevät aikuisten parissa: https://ehyt.fi/tapahtuma/ehkaisevan-paihdetyon-osaaja-koulutus-puhutaan-rahapelaamisesta/

Huomatkaa myös, että aikaisemmin toteutuneista koulutuksista löytyy tallenteita; Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulutusten tallenteethttps://ehyt.fi/koulutus-ja-tapahtumat/ammattilaisten-koulutukset/ehkaisevan-paihdetyon-osaaja/

Lisätietoja

Anu Kaasalainen

Palvelupäällikkö

040 640 1771

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi